Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Ruszyła procedura przetargowa udzielania koncesji na poszukiwania ropy i gazu

Czarnogóra: Ruszyła procedura przetargowa udzielania koncesji na poszukiwania ropy i gazu

Rozpoczęła się procedura przyznawania koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż ropy naftowej i gazu u wybrzeży Czarnogóry. Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że zawiadomienie o przetargu zostało wysłane do Rady ds. prywatyzacji i inwestycji kapitałowych w celu oceny i rozpatrzenia wniosków.

Chęć udziału w przetargu i gotowość inwestowania w projekt poszukiwania węglowodorów na dnie Morza Adriatyckiego wyraziła duża liczba zagranicznych przedsiębiorstw. Do udziału w przetargu zgłosiło się 20 spółek, wśród nich większość to światowe koncerny naftowe m.in. ExxonMobil International Limited (USA), norweski Statoil, Hellenic Petroleum, Hess Corporation USA, francuski Total, INA z Chorwacji i serbski NIS Geopartners Limited.

Koncesje na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów mogą zostać przydzielone firmom lub osobom prywatnym, które spełniają wymagania określone w przetargu publicznym i dokumentach przetargowych. Umowy koncesyjne mogą być przyznane również zagranicznym oferentom, pod warunkiem, że dane na temat ich majątku, finansów oraz  wyniki działalności w kraju, w którym oferent ma siedzibę, są przejrzyste.

Do wzięcia udziału w przetargu na koncesje związane z poszukiwaniem i eksploatacją złóż wymagane jest uiszczenie bezzwrotnej kwoty wahająca się w przedziale 30 tys. a 50 tys. EUR. Oferent będzie również zobowiązany do finansowego zabezpieczenia realizacji zobowiązań w pierwszej fazie poszukiwań w kwocie 200 mln EUR.

Procedura przetargowa potrwa 9 miesięcy. Pierwszy przetarg obejmuje 13 bloków – terytorium dawnego bloku Ulcinj, o łącznej powierzchni 300 km2.

Źródło: pobjeda.me, portalanalitika.me, me.seebiz.eu

 

 

 

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE