Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Rząd decyduje się na podwyższenie podatku VAT
euro - pgportal.me

Czarnogóra: Rząd decyduje się na podwyższenie podatku VAT

Dotychczas obowiązująca 17% stopa podatku VAT najprawdopodobniej przestanie obowiązywać już od lipca. Jeszcze przed pełnią sezonu turystycznego zostanie podwyższona do 19%. Propozycja rządu powinna wkrótce zostać przyjęta przez Parlament. Ze względu na posiadanie wymaganej większości głosów przez rządzącą koalicję, nie powinno to nastręczyć trudności.

Powyższą decyzję minister finansów Czarnogóry, Radoje Žugić, motywuje przede wszystkim koniecznością zatrzymania rosnącego długu publicznego, będącego skutkiem wieloletniego deficytu budżetowego. Zgodnie z wstępnymi szacunkami dochód państwa mógłby się zwiększyć o 37 do 40 mln EUR.

Ten niepopularny środek uzyskał już poparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego, natomiast zdecydowanie przeciwna jest opozycja oraz przedsiębiorcy, którzy obawiają się odczuwalnego wzrostu cen. Potwierdził to już wcześniej czarnogórski minister finansów, zaznaczając, że wzrost będzie jednorazowy i nie spowoduje trwałej inflacji1.

- Zdaje się, że łączne korzyści znacząco przewyższają wszystkie negatywne konsekwencje i uważam, że jakkolwiek to trudny i niepopularny środek, podjęliśmy dobrą decyzję (…). Gdy państwo spóźni się z płatnościami, lub nie daj Boże, gdy przestanie wypłacać należne świadczenia, wówczas negatywne konsekwencje we wszystkich pozostałych sferach gospodarki (…) są o wiele większe, niż, jak my to określamy, niewielka podwyżka VAT-u – przekonywał Žugić.

Tak optymistyczni nie są już tamtejsi ekonomiści, zwracający uwagę, że podwyżki cen mogą być wyższe niż 2% ze względu na tendencję do zaokrąglania cen. To z kolei wpłynąć może na spadek konsumpcji, tym samym nierealne okażą się szacunki o dodatkowych 37-40 mln EUR.

Niektórzy politycy opozycyjni oraz organizacja Sieć Wsparcia Sektora Pozarządowego (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora) zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt: obawiają się oni, iż dodatkowe środki w budżecie umożliwią rządowi przejęcie długów Kombinatu Aluminium (KAP) na koszt podatników.

Źródło: mf.gov.me, vijesti.me 1, 2, 3, 4 i 5, me.seebiz.eu

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE