Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Rząd rozpoczyna walkę z nielegalnym zatrudnieniem oraz ukrywaniem dochodów

Czarnogóra: Rząd rozpoczyna walkę z nielegalnym zatrudnieniem oraz ukrywaniem dochodów

ZVORNIK DANAS-stop-radu-na-crno

Utworzenie specjalnej grupy roboczej do walki z szarą strefą ogłosiły w zeszłym tygodniu władze Czarnogóry. Związane jest to z palącą koniecznością poprawy sytuacji budżetowej kraju.

Grupa ma niezwłocznie przystąpić do szczegółowej analizy i stworzenia planu działania, który zaowocuje skuteczną likwidacją szarej strefy. Przede wszystkim skupić się ma na walce z nielegalnym zatrudnieniem, niezarejestrowaną działalnością gospodarczą, kontroli sprzedaży produktów objętych akcyzą czy kontroli wydawania paragonów.

- Zadaniem grupy jest wypracowanie i wdrożenie środków niezbędnych dla wzmocnienia instytucjonalnych i kadrowych możliwości organów państwowych oraz służb odpowiedzialnych za kontrolę i pobór podatków – powiedział rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów, Marija Radenović.

Koordynatorem zespołu został obecny minister finansów, Radoje Žugić, a w skład grupy wejdą przedstawiciele organów państwowych, związków zawodowych, pracodawców oraz parlamentarzyści (na chwilę obecną dwadzieścia osób).

Stworzenie zespołu jest elementem szerszego programu mającego doprowadzić do polepszenia sytuacji ekonomicznej Czarnogóry (więcej można przeczytać w tekście o przyjętych przez władze czarnogórskie priorytetach na rok 2013).

Sekratarz generalny rządu, Žarko Šturanović powiedział, że u podstaw wszystkich tych działań leży fakt, że Czarnogóra wciąż zmaga się ze skutkami globalnego kryzysu ekonomicznego. – Rząd wyraźnie zaznacza swoją gotowość do działania i odpowiedzialność za kompleksowe rozwiązanie problemów trapiących społeczeństwo, co więcej ma dalekosiężne koncepcje, jak ten problemy rozwiązywać – powiedział Šturanović.

Większość z zaproponowanych rozwiązań skupia się na uzdrowieniu gospodarki, jej rozwoju, stworzeniu nowych miejsc pracy, zapewnieniu sprawiedliwszego rozłożenia ciężaru kryzysu i polepszeniu życia obywateli, jak również na dalszej stabilizacji finansów publicznych czy stworzeniu warunków dla zwiększenia inwestycji zagranicznych.

 

Źródło: pobjeda.me, vijesti.me

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE