Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Skarb państwa przejmie długi KAP

Czarnogóra: Skarb państwa przejmie długi KAP

KAP - portalanalitika.me

Dziś (tj. poniedziałek 25.03) komisja finansów i budżetu zajmie się wnioskiem rządu o rozwiązanie sytuacji kombinatu aluminium (KAP), odnośnie ofertą rosyjskiego właściciela, który gotów jest zrzec się prawa własności na rzecz organów wykonawczych.

Rosyjscy właściciele – spółka CEAC, zarządzana przez grupę EN+, zaoferowali władzom Czarnogóry, że w trybie natychmiastowym, beż żadnych kosztów, przeniosą na rzecz państwa 29,3% swoich udziałów.

Z łącznej sumy 120 mln EUR, tyle bowiem wynosi dług zakładu wobec VTB, grupa EN+ i CEAC dochodzi 40 mln. Pozostałe 80 mln EUR zostanie odpisane w przypadku kiedy KAP natychmiastowo uiści 40 mln EUR. Jeżeli spółka zdecyduje się spłacić część wierzytelności w okresie do czterech i pół roku, CEAC i EN+ zamieni 80 mln EUR na kapitał akcyjny, którego własność również zostanie przeniesiona na rząd Czarnogóry za symboliczną kwotę 1 EUR, po spłacie sumy 40 mln EUR, pry wspólnej tzw. odpowiedzialności solidarnej.

Pozostałe dwie opcje brane pod uwagę w sprawie przyszłości KAP, to ogłoszenie upadłości oraz propozycja przejęcia kombinatu przez właściciela huty Željezara – przynależącego do tureckiego grupy Tosjali. W stosunku do oferty grupy EN+, powyższe rozwiązania są dla władz trudne do zaakceptowania.

Prezes związku pracowników KAP – Sandra Obradović, ogłosiła, że bez względu na podjęte decyzje, związkowcy będą domagali się ścisłego przestrzegania przepisów umowy zbiorczej oraz statusu zatrudnionych. Obradović oczekuje, że na jutrzejszej sesji zgromadzenia ds. gospodarki, finansów i budżetu, zostanie podjęta ostateczna decyzja. Pewne jest, że niezależnie od podjętych dalszych działań, duża część pracowników otrzyma wypowiedzenie.

Pierwsze spotkanie komisji ds. KAP odbyło się w ubiegłą środę, jednak z powodu nieobecności części posłów Demokratycznego frontu, zostało odroczone. Poprzednie posiedzenie miało miejsce w poniedziałek, wówczas zostało przerwane przez przewodniczącego – Aleksandra Damjanovicia, ze względu na liczną nieobecność członków komisji.

Spekuluje się o celowym odraczaniu terminu posiedzenia, pozwalającym na lobbing. Najsilniejszy wpływ na wynik głosowania ma Socjalistyczna partia narodowa (SNP) – która opowiada się za rozwiązaniem pozwalającym na uratowanie zakładu, a przede wszystkim pracowników, oraz Demokratyczna partia socjalistów (DPS).

Siec afirmacji sektora pozarządowego (MANS) ocieniła rządowy scenariusz dla KAP jako ostateczną zdradę czarnogórskich interesów gospodarczych. MANS twierdzi, że zaproponowane rozwiązanie prawdopodobnie doprowadzi do kolejnej rewizji budżetu państwa, tak aby ciężar zadłużenia rosyjskiego właściciela zakładu został przesunięty na obywateli.

W oświadczeniu znalazły się informacje o istnieniu scenariusza, który nie odpowiada    premierowi Đukanoviciowi oraz „rosyjskim magnatom, których interesy chroni”, bowiem wiąże się ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania kombinatu, które mogłoby ujawnić „system wyciągania kapitału z fabryki z pomocą władz państwowych” i pokazać jak ogromne są realne długi.

Milo Đukanović twierdzi, że źródłem problemów KAP jest korupcja na najwyższym poziomie przez co kraj znajduje się na granicy bankructwa, a dopóki podstawowe problemy nie zostaną rozwiązane, czarnogórska gospodarka zostanie uwięziona przez interesy „zagranicznych potentatów i ich krajowych pomocników.

Bank BNP Paribas szacuje, że wartość rynkowa KAP jest zerowa, a długi zakładu są większe niż aktywa. Niemniej jednak KAP został sprzedany za 48,5 mln EUR i 28 mln USD, które zostały spłacone Czarnogórze w 2006 roku.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas sesji plenarnej, zaplanowane na dziesiątego kwietnia.

 

Żródło: rtcg.me, portalanalitika.me, pobjeda.mevijesti.me

 

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE