Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra skarży się na chorwackie plany eksploatacji złóż ropy i gazu u wybrzeży Adriatyku
platforma wiertnicza - vijesti.me

Czarnogóra skarży się na chorwackie plany eksploatacji złóż ropy i gazu u wybrzeży Adriatyku

Czarnogórskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI) złożyło skargę  na opublikowane w Zagrzebiu chorwackie mapy wraz z dokumentacją koncesyjną i przetargową na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów.

Czarnogóra wskazała na odpowiednie przepisy Protokołu o tymczasowym sposobie postępowania z 2002 r., który jest wiążący dla obu sąsiadujących krajów i zobowiązuje dwie strony do powstrzymania się od jednostronnych działań, które mogłyby przedwcześnie rozstrzygnąć kwestię granic na morzu i lądzie. Czarnogóra przypomniała także stronie chorwackiej, że wspomniany protokół obowiązuje do momentu  ostatecznego ustalenia  granic państwowych między Czarnogórą i Chorwacją.

Jednocześnie podkreślono, że jednostronny akt rozpisywania przetargu publicznego w południowej części Morza Adriatyckiego, jak i podobne działania na obszarze spornych roszczeń terytorialnych, zarówno na lądzie jak i w przylegającym pasie morskim stoją w sprzeczności zarówno z protokołem jak i z inicjatywami strony czarnogórskiej aby na spornym obszarze wszelkie działania były podejmowane dopiero po uzyskaniu wcześniejszego porozumienia obu zainteresowanych stron.

Czarnogóra jest, tak jak do tej pory jest gotowa i zainteresowana aby w duchu dobrosąsiedztwa i wzajemnego szacunku kontynuować negocjacje z Republiką Chorwacji w celu rozpatrzenia wszelkich opcji i znalezienia rozwiązań satysfakcjonujących dla obu stron.

Źródło: pobjeda.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE