Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra spada w Raporcie Konkurencyjności Turystyki i Podróży

Czarnogóra spada w Raporcie Konkurencyjności Turystyki i Podróży

wef-novite.bg

Czarnogóra spadła o 4 pozycje wobec poprzedniego sprawozdania Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) i według tegorocznego Raportu Konkurencyjności Turystyki i Podróży zajmuje 40. miejsce na 140 krajów biorących udział w badaniu. Daje to 26. pozycję wśród krajów Europy.

Czarnogóra uzyskała łącznie 4,5 pkt. (na 7 możliwych), a z krajów regionu wyprzedza ją tylko Chorwacja będąca na 35. miejscu (z 4,6 pkt.). – Czarnogóra spadła o 4 pozycje mimo znacznej poprawy w ciągu ostatnich kilku lat. Na 40. miejscu kraj wciąż potwierdza istotną poprawę, lokując się w regionie tuż za Chorwacją i Węgrami – oświadczono w raporcie.

W dziedzinie regulacji państwo zajmuje 34. miejsce z 5,1 pkt. Przepisy wspierają rozwój sektora turystyki i podróży, w który Czarnogóra jest silnie zaangażowana. Nie jest to więc zaskoczenie, jeśli bierze się pod uwagę znaczenie tej branży dla gospodarki kraju. Warto zaznaczyć, że Chorwacja w tej sferze zajęła dopiero 42. miejsce.

W kategorii infrastruktura i otoczenie biznesu kraj zajmuje 50. miejsce z 4,1 pkt., a w dziedzinie zasobów ludzkich, kulturalnych i naturalnych jest na 47. miejscu z 4,3 pkt.

Infrastruktura turystyczna jest dobrze rozwinięta, co skutkuje 19. miejscem, podczas gdy ruch drogowy, mimo że polepszył się, wciąż wymaga dużego wysiłku. W kategorii tej Czarnogóra wciąż jest na 92. pozycji.

Stwierdzono, że zasoby ludzkie mogłyby być wykorzystane lepiej; zarówno jakość kształcenia, jak i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej zmniejszyły się w stosunku do ostatniego raportu, przez co Czarnogóra zajmuje obecnie 51. miejsce w tej kategorii. Zaangażowanie w tej dziedzinie jest niezbędne do dalszego rozwoju przemysłu i gospodarki oraz dla samego państwa – wynika z oceny WEF.

W raporcie konkurencyjności Macedonia znajduje się na 36. miejscu w Europie i 75. na świecie (w 2011 była 76), Serbia zajmuje miejsca 40. i 89. (wcześniej 82. miejsce), Albania jest na 38. i 77. pozycji (71. w poprzednim raporcie). Bośnia i Hercegowina znalazła się na przedostatnim miejscu w Europie oraz 90. na świecie (uprzednio 97 pozycja).

 

Źródło: vijesti.me, weforum.org

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE