Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Spadek wartości handlu zagranicznego
import eksport google.com

Czarnogóra: Spadek wartości handlu zagranicznego

Łączna wartość handlu zagranicznego Czarnogóry w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku wyniosła 1,19 mld EUR, czyli aż o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z danych statystycznych opublikowanych przez MONSTAT wynika, że wywieziono z kraju towary o wartości ok. 178 mln EUR, a zatem o ponad 21% mniej niż w roku ubiegłym. Zmniejszyły się również obroty w imporcie – obecnie jest to niewiele ponad 1 mld EUR, czyli o 0,8% mniej niż w porównywanym okresie.

W strukturze towarów eksportowanych najliczniejszą grupę stanowią produkty klasyfikowane według surowców (ok. 45 mln EUR), a wśród nich metale kolorowe (prawie 39 mln EUR) oraz żelazo i stal (2 mln EUR).

Czarnogóra importowała przez pierwsze siedem miesięcy roku głównie żywność i żywe zwierzęta (ponad 220 mln EUR), w tym przede wszystkim mięso i przetwory mięsne (blisko 64 mln EUR) oraz zboże i produkty zbożowe (ok. 31 mln EUR).

Głównymi partnerami eksportowymi Czarnogóry są obecnie Serbia, Chorwacja i Białoruś. Z kolei wśród kontrahentów importowych wymienia się Serbię, Bośnię i Hercegowinę oraz Grecję.

Najaktywniej Czarnogóra współpracowała z państwami należącymi do CEFTA i UE.

Źródła: vijesti.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE