Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Spółka Crnogorska Plovidba ze stratą 5 mln EUR
flota-upload.wikimedia.org

Czarnogóra: Spółka Crnogorska Plovidba ze stratą 5 mln EUR

Spółka Crnogorska Plovidba (Flota Czarnogóry) zamknęła ub. stratą w wysokości 4,92 mln EUR, chociaż w 2013 r. zrealizowała zysk 285,99 tys. EUR.

Przychody z tytułu prowadzonej przez spółkę działalności w świetle sprawozdania opublikowanego na stronie Komisji Papierów Wartościowych (Komisja z hartije od vrednosti) w końcu grudnia 2014 r. wyniosły 5,25 mln EUR i były o 13,2% większe w ujęciu r/r. Wydatki z tytułu prowadzonej działalności wzrosły o 11,1% na 4,13 mln EUR. Koszty amortyzacji i rezerwacji wyniosły 1,02 mln EUR, materiałów 386,59 tys. EUR, a płace, składki i inne pracownicze wydatki 234,02 tys. EUR. Pozostałe wydatki z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 2,49 mln EUR.

Całkowita wartość aktywów państwowej spółki zmniejszyła się nieco na 43,84 mln EUR.

Kumulacja strat spółki Crnogorska Plovidba sięgnęła kwoty 4,69 mln EUR, długoterminowe koszty rezerwacji i zaległości płatnicze – 37,03 mln EUR,  a krótkoterminowe zaległości – 2,97 mln EUR. Odroczone należności z tytułu podatku dochodowego wynoszą 1,31 mln EUR. Państwo jest posiadaczem 99,97% akcji spółki; pozostała część akcji należy do Urzędu Pracy (Zavod za zapošljavanje).

Spółka została utworzona w 2003 r. a decyzję o tym podjął rząd i i Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (Ministarstvo pomorstva i saobraćaja). Crnogorska Plovidba zajmuje się przewozem suchych ładunków masowych luzem i działa na międzynarodowym rynku przewozów morskich zgodnie z obowiązującymi tam standardami.  Obecnie w skład floty spółki wchodzą dwa zbudowane w szanghajskiej stoczni masowce – „Kotor” i „21. Maj”.

Źródło: portalanalitka.me, crnogorskaplovidba.com

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE