Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Spotkanie głównego negocjatora z sektorem pozarządowym

Czarnogóra: Spotkanie głównego negocjatora z sektorem pozarządowym

Główny negocjator Czarnogóry z Unią Europejską Aleksandar Andrija Pejović kontynuował dziś będzie konsultacje na temat negocjacji akcesyjnych i formowania zespołu negocjacyjnego, w ramach których rozmawiał będzie także z przedstawicielami trzeciego sektora. Pejović zaprosił, jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ponad 30 reprezentantów organizacji pozarządowych i, choć rola NGO nie jest decydująca w procesie rozmów akcesyjnych, ważne jest ich docenienie i ich pomoc w tej sprawie.

Które NGO i jak powinny się włączyć w proces negocjacyjny, czy kryterium powinna być ich rozpoznawalność czy jakieś inne zalety – to tylko niektóre z pytań, na które przedstawiciele tego sektora będą się starali odpowiedzieć wraz z głównym negocjatorem podczas konsultacji.

Nie jest ważne, czy ktoś z NGO znajdzie się w zespole negocjacyjnym, ale to, aby wszyscy członkowie tego zespołu byli specjalistami – mówi przedstawiciel Akcji Obywatelskiej (GA) Milan Radović.

W spotkaniu poza GA wezmą udział między innymi:

Centrum Demokracji i Praw Człowieka (Centar za demokratiju i ljudska prava), Centrum Transformacji Demokratycznej (Centar za demokratsku tranziciju), Centrum Wychowania Obywatelskiego (Centar za građansko obrazovanje), Centrum Monitoringu (Centar za monitoring), Centrum Rozwoju Organizacji Pozarządowych (Centar za razvoj nevladinih organizacja), Ruch Europejski w Czarnogórze (Evropski pokret u Crnoj Gori), Fundacja Stypendialna Romów – Instytut Inkluzji Społecznej (Fondacija za stipendiranje Roma – Institut socijalne inkluzije), Inicjatywa Młodych na rzecz Praw Człowieka (Inicijativa mladih za ljudska prava), Instytut Alternatywa (Institut Alternativa) i wiele innych organizacji.

 

Tekst: mip.gov.pl, pobjeda.me, zdj.: pobjeda.me, tłum. i red. Izabela Dąbrowa

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE