Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego
world-bank-logo

Czarnogóra: Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

world-bank-logo
O sytuacji gospodarczej i finansowej w Czarnogórze, pierwszych efektach dotychczasowej polityki nowego ministra finansów oraz dalszych działaniach, które mają poprawić sytuację finansową kraju rozmawiano podczas spotkania przedstawicieli Banku Światowego z ministrem finansów Czarnogóry, Radoje Žugiciem.

Przedstawiciele Banku Światowego, z Anabelą Abreu na czele, spotkali się w zeszłym tygodniu z ministrem finansów Czarnogóry, Radoje Žugiciem. W trakcie spotkania zaprezentowano dotychczasowe rezultaty nowej polityki finansowej. Minister zaprezentował najważniejsze działania, które podjął w ciągu pierwszych stu dni swojej pracy, a które są przede wszystkim ukierunkowane na zmniejszenie deficytu budżetowego i poprawę dynamiki długu publicznego.

– Efekt realizowanych działań wyraził się we wzroście wpływów do budżetu w wysokości 18,7% (za okres od stycznia b.r. do 15 marca w porównaniu z takim samym okresem roku minionego), co zostało docenione przez Bank Światowy i określone jako duży krok w planie zrównoważenia finansów publicznych. Celem dalszego wzmacniania sytuacji podatkowej, przedstawiciele BŚ wyrazili opinię, że należałoby przeanalizować efekty zwiększenia podatku VAT i, zależnie od rezultatów takiej analizy, podjąć dalszą decyzję – podaje w swoim oświadczeniu Ministerstwo Finansów.

Jak zasugerowali przedstawiciele Banku Światowego, ewentualne zwiększenie podatku VAT wpłynęłoby pozytywnie na możliwość zaciągnięcia preferencyjnego kredytu rozwojowego. Umożliwiłby on Czarnogórze znacznie korzystniejsze zadłużanie się w bieżącym roku, a to z kolei wpłynęłoby korzystnie na polepszenie struktury czarnogórskiego długu publicznego.

Źródło: pobjeda.me

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE