Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Stabilny system finansowy w ocenie CBCG
CBCG google.me

Czarnogóra: Stabilny system finansowy w ocenie CBCG

Rada Banku Centralnego Czarnogóry oceniła, że czarnogórski system finansowy jest stabilny, a poziom ryzyka systemowego umiarkowany. Do wniosków tych doprowadziła analiza wpływu potencjalnego ryzyka z otoczenia makroekonomicznego na wewnętrzny system finansowy.

Z opinii Rady wynika także, że czarnogórskie banki funkcjonują prawidłowo. Widoczny jest również wzrost płynności finansowej i poprawa wypłacalności poszczególnych jednostek. Poprawie uległy również wskaźniki jakości aktywów.
– Wynik finansowy na poziomie systemu jest dodatni. Co prawda, kredytowa aktywność banków w ubiegłym roku nieznacznie spadła w porównaniu z rokiem 2013, zaś oprocentowanie kredytów i lokat w grudniu 2014 roku spadło w stosunku do listopada 2014 – można przeczytać w oświadczeniu CBCG.

Ponadto, w raporcie podaje się, że Rada odnotowała przyrost wartości aktywów na podstawie zakupionych papierów wartościowych. Z kolei po stronie pasywów wyraźny jest wzrost wartości depozytów i kapitału.

Źródła: vijesti.me, bankar.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE