Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Stopa bezrobocia młodzieży sięgnęła 45,3%
Nezaposlenost mondo.me

Czarnogóra: Stopa bezrobocia młodzieży sięgnęła 45,3%

W Czarnogórze niemal co druga osoba w przedziale wiekowym 18-24 lata pozostaje bez pracy, a najbardziej niepokoi wzrost bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem. Takie wnioski płyną z raportu o bezrobociu młodzieży w regionie i sytuacji młodych osób o kiepskim statusie społeczno-ekonomicznym. Oprócz niedopasowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy przyczyną takiego stanu na Bałkanach jest brak systemowej pomocy młodym ludziom w znalezieniu zatrudnienia oraz brak zaufania do instytucji zajmujących się szkolnictwem.

Raport pokazuje, że w Czarnogórze liczba młodych bezrobotnych rośnie zarówno w całej grupie wiekowej 18-24 lata, jak i wśród młodzieży z wyższym wykształceniem. Obecnie 45,3% Czarnogórców w tym przedziale wiekowym pozostaje bez pracy i jest to poziom porównywalny z innymi krajami regionu. W Europie 22,3% młodych ludzi pozostaje bez zatrudnienia, czyli jest to liczba o połowę niższa niż w Czarnogórze są jednak kraje członkowskie UE, które borykają się z bezrobociem młodzieży przekraczającym 50% – jak chociażby Grecja i Hiszpania. Fakty niezbicie dowodzą, że w ostatniej dekadzie liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem w całym regionie drastycznie się zwiększyła – zaznacza autorka raportu poświęconego Czarnogórze Svetlana Kijevčanin.

Jak wynika z raportu duże znaczenie w możliwości znalezienia pracy ma miejsce zamieszkania – na terenach wiejskich jest to o wiele trudniejsze.

Badanie pokazało także, iż największa część młodych ludzi znajduje pracę w rodzinnym biznesie; szczególnie chętnie na takie rozwiązanie decydują się młodzi Turcy i Albańczycy. Młodzi ze wszystkich krajów regionu nie wierzą w skuteczność instytucji pośredniczących w zdobyciu pracy, natomiast system kształcenia jest nieefektywny i niedostosowany do potrzeb rynku pracy, co stanowi poważny problem przy poszukiwaniu zatrudnienia.

Źródło: slobodnaevropa.org

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE