Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Stopa bezrobocia wzrasta
NeedaJobSign

Czarnogóra: Stopa bezrobocia wzrasta

Mimo że z badań statystycznych przeprowadzonych w byłych republikach Jugosławii wynika, iż Czarnogóra może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w opisywanym regionie, to w ciągu mijającego roku ilość osób nieposiadających pracy wzrosła tu aż o blisko 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym – informuje dyrektor Biura zatrudnienia, Vukica Jelić.

- Za wzrost bezrobocia należy obwiniać przede wszystkim postępujący kryzys ekonomiczny oraz ograniczanie aktywności gospodarczej – twierdzi Jelić. Do wzrostu stopy bezrobocia przyczyniło się też zmniejszenie zatrudnienia w sektorze publicznym, a także powolny rozwój przedsiębiorczości powodowany wysokimi kosztami kredytów.

Kolejnym problemem rynku pracy w Czarnogórze jest strukturalne niedostosowanie popytu na pracę z jej podażą – brakuje miejsc pracy w zawodach, które są poszukiwane na rynku.

Innymi danymi dysponuje Monstat, który twierdzi, że stopa bezrobocia w Czarnogórze wynosi prawie 18%. Rozbieżności w szacunkach mogą wynikać z uwzględnienia odmiennych metod badań statystycznych. Ponadto wyniki mogą być niemiarodajne z racji na to, że znaczna część Czarnogórców podejmuje zatrudnienie „na czarno”, co nie jest uwzględniane w oficjalnych informacjach.

 

Źródła: portalanalitika.me, vijesti.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE