Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Strategia pozyskania zagranicznych inwestorów

Czarnogóra: Strategia pozyskania zagranicznych inwestorów

zbog-biznis-barijera-2011-izgubljeno-195-miliona.vijesti.me

Napływ kapitału zagranicznego do Czarnogóry mógł być w 2011 roku większy o ponad 190 mln EUR, gdyby nie liczne bariery ekonomiczne, które spowolniły realizację szeregu projektów – wynika ze strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rok 2015, która została przyjęta przez czarnogórski rząd. Państwo planuje pozyskać w ciągu najbliższych trzech lat obcy kapitał w wysokości przeszło 1,5 mld EUR.

Wśród głównych barier utrudniających zagranicznym przedsiębiorcom inwestycje w Czarnogórze należy wymienić niedostatecznie rozwinięta infrastrukturę, brak jasnych dokumentów planistycznych oraz ograniczenie swobodnego wjazdu cudzoziemców do kraju i krótki termin ważności ich pozwoleń na pracę. W dokumencie wyjaśnia się, że to właśnie słabo wykształcona infrastruktura ma kluczowy wpływ na ograniczenie napływu inwestycji. Zagraniczni inwestorzy podkreślają, że ciężko im podejmować jakiekolwiek projekty, kiedy nie mogą liczyć na swobodny napływ pracowników, dlatego też czarnogórskie władze chcą dążyć do rozszerzenia ustawowych terminów pobytu cudzoziemców, a także przedłużyć terminy pozwoleń na pracę.

Z dokumentu wynika, że w Czarnogórze inwestują przedsiębiorcy z 88 krajów, przy czym nie można jednoznacznie stwierdzić wyraźnej dominacji jednego z nich. Na podstawie zebranych danych dotyczących zainwestowanego kapitału w latach 2005-2011 można odnieść wrażenie, że najczęściej w Czarnogórze swoje fundusze lokują Włosi, Norwedzy, Austriacy, Rosjanie, Węgrzy i Brytyjczycy.

Zgodnie z ustanowionym planem, Rząd chce pozyskiwać w najbliższej przyszłości inwestorów z Bliskiego Wschodu, a także m.in. z Brazylii. Strategia ma ponadto na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju regionalnego. Rząd oczekuje, że dzięki napływowi kolejnych inwestycji do kraju, uda się stworzyć ok. 30 tys. nowych miejsc pracy.

Źródła: vijesti.me, portalanalitika.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE