Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Subwencje dla pracodawców zatrudniających osoby poniżej 25 r. życia
bezrobocie

Czarnogóra: Subwencje dla pracodawców zatrudniających osoby poniżej 25 r. życia

Urząd Pracy (Zavod za zapošljavanje Crne Gore) ogłosił  przyznawanie subwencji pracodawcom zatrudniającym do prac sezonowych osoby poniżej 25. roku życia. Prawo do uzyskania subwencji można zrealizować w okresie od 1 czerwca do 30 września.

Subwencje za osoby, które nie mają żadnego doświadczenia zawodowego i nigdzie nie pracowały wyniesie 100 EUR, natomiast  za osoby z doświadczeniem zawodowym, które nie pracowały przez sześć miesięcy przed zatrudnieniem do prac sezonowych – 80 EUR.

Podanie o udzielenie subwencji można składać na okres 1 miesiąca. Jeżeli stosunek pracy ma trwać przez okres dłuższy niż miesiąc, wymagane jest złożenie nowego podania o udzielenie subwencji. Podanie można składać także za prace wykonywaną przez okres krótszy niż miesiąc, a kwota subwencji będzie w tym przypadku zależna od długości trwania stosunku pracy.

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób poniżej 25 r. życia, zwiększeniu udziału miejscowych bezrobotnych w pracach sezonowych i pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego dla ludzi młodych jeszcze w trakcie edukacji lub tuż po jej zakończeniu. Prawo do pozyskania subwencji nabędą pracodawcy, którzy zatrudnią osobę  posiadającą obywatelstwo czarnogórskie, poniżej 25 r. życia i bezrobotną przez okres 6 ostatnich miesięcy.

Pracodawca wraz z podaniem o przyznanie subwencji powinien dostarczyć kopię umowy o pracę z nowozatrudnionym pracownikiem, jego książeczkę pracy oraz oświadczenie o rozpoczęciu stosunku pracy z Urzędu Skarbowego (Poreska Uprava). Decyzja o przyznaniu subwencji jest wydawana w okresie 5 dni od momentu złożenia podania.

Źródło: portalanalitika.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE