Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Sytuacja osób niepełnosprawnych poprawia się, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia
Współpraca międzynarodowa Czarnogóry

Czarnogóra: Sytuacja osób niepełnosprawnych poprawia się, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia

Czarnogórskie przepisy z dziedziny ochrony i promocji praw osób dotkniętych niepełnosprawnością  są w większości zgodne z Konwencją ONZ o prawach osób z inwalidztwem, ale problemem nadal pozostaje stosowanie ich na co dzień.

Wprawdzie społeczeństwo znacznie rzadziej niż kiedyś okazuje przesądy i stereotypy wobec osób z niepełnosprawnością, ale niestety nawet w przypadku organów i instytucji państwowych problemem jest często brak należytego współczucia i zrozumienia.

Zdaniem przedstawicieli organizacji reprezentujących osoby dotknięte inwalidztwem konieczne jest także udoskonalenie przepisów odnoszących się do sytuacji i praw osób niepełnosprawnych w obszarach kształcenia, zatrudnienia, zdrowia, a przede wszystkim po prostu fizycznego dostępu do rozmaitych instytucji.

I tak chociaż w ciągu ostatnich 5-10 lat sytuacja osób wymagających specjalnego wsparcia z powodu określonych dysfunkcji uległa znacznej poprawie, istnieje szerokie pole działań wymagających udoskonalenie – mowa tu przede wszystkim o zniesienie barier architektonicznych, które dyskryminują osoby mające problem z poruszaniem się, poprzez brak możliwości dostępu do wielu instytucji i przez to niemożność korzystania z ich usług.

Zdaniem osób pomagających osobom z  inwalidztwem niestosowne jest również publiczne okazywanie osobom z  współczucia zamiast akceptacji i zrozumienia, że mimo pewnych fizycznych ograniczeń są takimi samymi członkami społeczeństwa i należą im się takie same prawa.

Źródło: slobodnaevropa.org

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE