Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Transfery pieniężne od diaspory wzrosły o 1,6%
euro - pgportal.me

Czarnogóra: Transfery pieniężne od diaspory wzrosły o 1,6%

Wedle wstępnych  danych Banku Centralnego Czarnogóry CBCG, całkowita suma środków transferowanych z zagranicy do Czarnogóry w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. wyniosła 144,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich (MVPEI) twierdzi, że tylko w latach 2012-13 roczne wpływy z transferów pieniężnych wyniosły ok. 350 mln EUR. Mowa tu jedynie o pieniądzach, jakie wpłynęły do Czarnogóry formalnymi kanałami; jak oceniają ekonomiści jeżeli doliczyć to tego pieniądze napływające nieoficjalnie sumy te mogą ulec podwojeniu.

Z łącznej kwoty oficjalnych wpływów aż 84,2 mln odnosi się na rekompensaty dla czarnogórskich rezydentów  zatrudnionych za granicą, 46,9 mln EUR na osobiste transfery, natomiast 13,6 mln EUR na przelewy z tytułu pensji, rent chorobowych oraz innych świadczeń socjalnych.

Początek 2014 r. cechował się wzrostem wpływów z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wedle  szacunkowych danych tylko w okresie od stycznia do maja br. przypływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto wyniósł 124 mln EUR, czyli o 6,6% więcej r/r.  Łączne wpływy z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosły 166,8 mln EUR, natomiast odpływ inwestycji zagranicznych – 42,8 mln EUR.

Diaspora przesyłająca pieniądze do kraju jest znaczącym czynnikiem stabilizującym budżet Czarnogóry, twierdzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich. Niestety pieniądze te są przeznaczane przede wszystkim na konsumpcję, a nie na inwestycje w gospodarkę. Tradycyjnie najwięcej transferów pieniężnych wpływa do kraju z Włoch, Serbii, Niemiec, USA, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Podstawową cechą wsparcia finansowego z zagranicy jest to, iż mowa o stabilnym źródle wpływów. Stabilność jest widoczna także przez to, że mimo panującego kryzysu finansowego nie doszło do spadku transferów pieniężnych, ale zanotowano nawet wzrost sum przesyłanych do kraju. Trzeba podkreślić, że mowa jedynie o zarejestrowanych przelewach, a jak wiadomo największa część wsparcia finansowego jest przesyłana kanałami nieformalnymi – w kopertach przewożonych przez krewnych, przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Jeżeli można by było wziąć pod uwagę także kwoty przekazywane w ten sposób, łączna suma wsparcia przesłanego z zagranicy okazała by się o wiele większa, niestety jest to niemożliwe do sprawdzenia – twierdzą eksperci Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich.

Oprócz wsparcia finansowego dla swojej rodziny w Czarnogórze, częstym sposobem lokowania pieniędzy przez emigrantów jest kupno nieruchomości w kraju. Większość członków diaspory postrzega to jako opłacalny sposób inwestowania w ojczyźnie.

Istnieją  także przypadki sukcesu  wracających do Czarnogóry emigrantów, którzy z powodzeniem rozkręcają swój biznes. Czarnogórską diasporę charakteryzuje przywiązanie do rodzinnego kraju, więc jej członkowie zarówno indywidualnie, jak i poprzez zorganizowane formy pomocy pomagają lokalnej społeczności z której się wywodzą. Odnotowano przypadki korzystnych inwestycji w lokalne firmy (np. w Gusinju inwestycje w hotel „Bor” i fabrykę „Titex”) w celu stworzenia miejsc pracy dla miejscowej ludności. Zarówno organizacje emigracyjne oraz pojedynczy ludzie  często angażują się w działalność humanitarną, gromadzą fundusze przeznaczane następnie na pomoc konieczną w miejscu z którego pochodzą, a czasami środki te są przeznaczane na znaczące projekty infrastrukturalne, podkreślają eksperci z ministerstwa.

W celu zachęcenia choć części emigrantów do powrotu i wsparcia krajowej gospodarki konieczne jest nie tylko stworzenie odpowiednich warunków i kreowanie przyjaznego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej i jak i codziennego życia, ale również stworzenie korzystnych możliwości skierowanych bezpośrednio do członków diaspory.

Warunki skłaniające diasporę do powrotu i inwestowania w kraju pieniędzy i zdobytego doświadczenia, to jednocześnie warunki korzystne także dla zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców. Jednakże to, co czyni z emigrantów o wiele lepszych potencjalnych inwestorów to okazywane przez nich o wiele większe zainteresowanie dla wszystkich aspektów życia w kraju oraz zawsze otwarta możliwość ich powrotu, co miałoby pozytywny wpływ na całą gospodarkę Czarnogóry, nie tylko poprzez kapitał jaki emigranci mogą zainwestować, ale też poprzez ich wiedzę i doświadczenie zdobyte za granicą.

Źródło: pobjeda.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE