Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Trwa wizyta delegacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Czarnogóra: Trwa wizyta delegacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego

ministarstvo-finansija-mmf - pobjeda.me

Sytuacja gospodarcza, stan sektora bankowego, wyzwania ekonomiczne w nadchodzącej przyszłości oraz możliwa pomoc ze strony MFW są głównymi tematami kończącej się właśnie wizyty przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Czarnogórze.

Doceniając znaczenie MFW i potencjalnego pozytywnego wpływu ściślejszej współpracy, minister finansów Czarnogóry przedstawił współrozmówcom fiskalną i makroekonomiczną sytuację w kraju oraz zapoznał ich z niedawno przyjętymi rozwiązaniami podatkowymi. Oceniając, że MFW jest bardzo ważnym partnerem dla Czarnogóry, Radoje Žugić zaznaczył, że podjęte celem zmniejszenia długu publicznego działania nie mogą zagrozić wzrostowi gospodarczemu.

Minister podkreślił, że poprzez uchwalenie budżetu na 2013 rok i szereg podjętych działań Czarnogóra znajduje się na dobrej drodze do zmniejszenia deficytu i stabilizacji finansów publicznych, co jest priorytetem jego resortu w bieżącym roku. W tym celu niezbędna jest dalsza konsolidacja fiskalna, tak pod względem wydatków, jak i przychodów.

Delegacja spotkała się również z prezesem czarnogórskiego Banku Centralnego, Miloicą Dakiciem, który m. in. omówił realizowany we współpracy z Bankiem Światowym i Ministerstwem Finansów projekt dobrowolnej restrukturyzacji przedsiębiorstw i udzielonych im kredytów. Ponadto ustalono, że w kwietniu bieżącego roku misja MFW odwiedzi Czarnogórę celem dalszych konsultacji.

 

Źródło: pobjeda.me 1 i 2, portalanalitika.me 1 i 2

About Krzysztof Kirdzik

Absolwent studiów licencjackich z historii i slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie kontynuuje studia historyczne. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii i kultury Europy-Środkowo Wschodniej w XX wieku. Szczególnie interesuje się dziejami dzisiejszej Chorwacji i Białorusi.
KOMENTARZE