Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Urząd Podatkowy przekonuje do uczciwości

Czarnogóra: Urząd Podatkowy przekonuje do uczciwości

Milan Lakićević - vijesti.me

Nowy dyrektor Urzędu Podatkowego (Poreska uprava) Milan Lakićević  stawia przed sobą ambitne zadania. Jednym z nich jest przekonanie obywateli, że patriotyzm wyraża się m.in. przez uczciwe płacenie podatków i tym samym wypełnianie swoich obowiązków wobec państwa. Przyznał również, iż w Czarnogórze konieczne jest propagowanie dobrych praktyk i kultury uczciwości podatkowej.  Zapowiedział także, iż wymagana przez czarnogórskie prawo publikacja czarnej listy 100 podatników o największych zobowiązaniach wobec PU zostanie ogłoszona przed wyznaczonym na 1 lipca terminem.

W rozmowie z dziennikiem Vijesti Lakićević wyjaśnił także powody rozbieżności w podawanych przez Ministerstwo Finansów i Urząd Podatkowy kwotach z tytułu niezapłaconych należności podatkowych. Według szacunków Ministerstwa Finansów wynosi ona 216 mln EUR, a Urzędu Podatkowego aż 354 mln EUR. Znacząca różnica między tymi kwotami może wynikać ze słabości systemu informacyjnego PU, który nie dostarcza precyzyjnych danych statystycznych, w dodatku przechowuje informacje o zaległościach podatkowych podmiotów gospodarczych, które upadły i w związku z tym choć ich długi powinny zostać anulowane, nadal figurują jako niespłacone należności.

Niewątpliwym sukcesem organów państwowych jest to, że w okresie od 1 stycznia do 18 marca br. odnotowano znaczący, bo aż o 18% w porównaniu z analogicznym okresem ub. wzrost wpływów budżetowych z tytułu podatków. Natomiast w lutym br. PU zabezpieczyła blisko 58 mln EUR, co oznacza, że ściągalność podatków była w tym czasie o 3% wyższa od wcześniejszych założeń. Tak dobre wyniki nie są jednak spowodowane większą aktywnością ekonomiczną i wzrostem przedsiębiorczości w Czarnogórze, ale sukcesami programu zwalczającego szarą strefę, przygotowanego wspólnie przez rząd, Ministerstwo Finansów i Urząd Podatkowy.

Nowy dyrektor PU powiedział, że nie widzi na razie możliwości dodatkowego opodatkowania najbogatszych, ani ścigania podatników, którzy prowadzą luksusowy tryb życia choć wedle oficjalnie przedstawianej wysokości dochodów ich na niego nie stać.  System informacyjny PU nie dysponuje danymi o wartości majątków posiadanych przez obywateli, więc na razie nie ma możliwości aby przeprowadzać weryfikację takich przypadków. Ponadto  wymagałoby to fundamentalnych zmian prawnych, dopuszczających m.in. uchylenia tajemnicy bankowej, co aktualnie nie jest zgodne z obowiązującym prawem.

Dyrektor Lakićević nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia w przyszłości dla podatników mogących się wykazać majątkiem o znacznej wartości rozwiązań na wzór serbski. W tym modelu obywatele posiadający majątek o wartości przekraczającej ustaloną kwotę muszą dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie dokumenty poświadczające iż weszli w jego posiadanie zgodnie z prawem i odprowadzają do PU wszystkie wymagane podatki.

Oprócz piętnowania podatników nie wywiązujących się należycie z danin na rzecz państwa, Lakićević podkreśla konieczność promowania w Czarnogórze dobrych praktyk  podatkowych i zaproponował stworzenie jako przeciwwagi dla czarnej listy,  białej listy podatników niezalegających i terminowo odprowadzających przewidziane ustawowo stawki na rzecz państwa. Dodatkowo pojawił się pomysł gratyfikacji finansowej dla uczciwych podatników. Dyrektor Urzędu Podatkowego zapowiedział przedstawienie w najbliższym czasie Ministerstwu Finansów projektu, według którego podatnicy którzy w terminie odprowadzą podatek od dochodów, dostaną jako bonus zwrot w kwocie odpowiadającej półrocznej przeciętnej efektywnej stopie procentowej od odprowadzonej sumy, plus 2% premii.

Źródło: vijesti.me

 

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE