Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Urząd Regulacji Energetyki bierze pod lupę rynek energii elektrycznej

Czarnogóra: Urząd Regulacji Energetyki bierze pod lupę rynek energii elektrycznej

RAE - seebiz.eu

Urząd Regulacji Energetyki (RAE) rozpoczął kontrolę Elektroprivredy EPCG, Operatora Systemu Przesyłowego (CGES) i Czarnogórskiego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (COTEE), w celu podjęcia kroków zabezpieczających ciągłość dostaw energii elektrycznej dla konsumentów.

RAE podczas długookresowej obserwacji  sposobów działania  obu operatorów stwierdziła, że dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu krajowego rynku energii elektrycznej. Zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki, Operator Systemu Przesyłowego poprzez swoje posunięcia może znaleźć się w sytuacji która poważnie zagrozi stanowi finansów przedsiębiorstwa, nawet ze skutkiem naruszenia stabilności funkcjonowania systemu przesyłowego.

Z tego powodu 15 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli RAE, CGES i COTEE. Z powodu niepokojących wniosków jakie pojawiły się w notatce ze spotkania, zarząd RAE po zapoznaniu się z jej treścią zarządził nadzwyczajną kontrolę podmiotów energetycznych CGES i COTEE, które odbyły się w piątek oraz EPCG, która odbyła się wczoraj. Środek taki wprowadzono w celu ustalenie stanu faktycznego sytuacji panującej w firmach oraz w razie potrzeby  przygotowania i wcielenia w życie przez wymienione przedsiębiorstwa planu adekwatnych działań w celu zachowania nieprzerwanego działania systemu przesyłowego. W ramach kontroli zostaną wzięte pod uwagę także informacje dostarczone RAE przez wszystkie trzy firmy w miniony piątek.

Urząd Regulacji Energetyki podkreślił, że ze szczególną uwagą prześledził historię zaopatrzenia w energię Kombinatu Aluminium w Podgoricy (KAP) oraz huty Toščelik Nikšić, ze względu na ich znaczący udział w zużyciu prądu w skali kraju oraz wykorzystaniu możliwości sieci przesyłowej w Czarnogórze.

W drugiej połowie ub. roku Urząd Regulacji Energetyki zauważył, że doszło do zmniejszenia przychodów z tytułu korzystania z sieci przesyłowej przez te dwa przedsiębiorstwa mimo, iż nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w stanie finansowym CGES w ujęciu rocznym. Stało się tak przede wszystkim z powodu uzyskania przez firmę wysokich przychodów z tytułu korzystania z sieci przesyłowej przez zagraniczne przedsiębiorstwa..

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2013 r. użytkownicy podłączeni bezpośrednio do sieci przesyłowej, w energię elektryczną zaopatrują się na wolnym rynku korzystając z usług Operatora Systemu Przesyłowego, wedle takich samych praw i w takiego samego cennika jak konsumenci korzystający z regulowanego planu taryfowego.

Źródło: seebiz.eu

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE