Home / Bałkany / Albania / Czarnogóra: Konsultacje publiczne dot. autostrady adriatycko-jońskiej zaczną się w tym tygodniu

Czarnogóra: Konsultacje publiczne dot. autostrady adriatycko-jońskiej zaczną się w tym tygodniu

Szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przecinanego przez autostradę adriatycko-jońską na terenie Czarnogóry, uwzględniający warunki ochrony środowiska, który rząd przyjął w czwartek, zostanie opublikowany w tym tygodniu, zapowiedziało Ministerstwo Turystyki i Zrównoważonego Rozwoju. Konsultacje publiczne w sprawie planu mają trwać przez miesiąc i obejmować samorządy, których terytorium jest przecinane korytarzem szosy.

Autostrada adriatycko-jońska w Czarnogórze osiągnie długość 95,2 km, z czego ponad 36 km znajduje się w stolicy – będzie to najkrótsze połączenie Europy Zachodniej z Południową. Odcinek autostrady znajdujący się w Czarnogórze stanowi ok. 6% łącznej długości drogi. Niestety, badania wykazały, że trasa autostrady znajduje się w strefie stosunkowo wysokiego poziomu zagrożenia sejsmicznego (5,7- 6,2 w skali Richtera, co oznacza średnie drgania, powodujące uszkodzenia budynków, ale nawet silniejsze wstrząsy prowadzące do znacznych zniszczeń).

W pełni ukończona trasa połączy Albanię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę oraz Chorwację. Niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia turystycznego znaczenia Czarnogóry, a także wpłynie na zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego, poprzez ułatwienie współpracy międzynarodowej. Autostrada zapewni wyższą przepustowość – ma obsługiwać nawet ok. 26 mln uczestników ruchu rocznie.

Przejazd autostradą będzie płatny, a na terytorium Czarnogóry planuje się otwarcie dwóch stacji poboru opłat – w pobliżu granicy z Bośnią i Hercegowiną oraz z Albanią.

Całkowity koszt realizacji projektu (koncepcja, wykonanie, nadzór oraz wywłaszczenie gruntów) oscyluje w granicach 1 mld EUR.

 

Źródła: pobjeda.me, slobodnaevropa.org

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE