Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: W 2014 r. wartość importu pięć razy przewyższyła wartość eksportu
import eksport - forsal.pl

Czarnogóra: W 2014 r. wartość importu pięć razy przewyższyła wartość eksportu

Całkowita wymiana handlowa Czarnogóry w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. według wstępnych danych Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego (MONSTAT) wyniosła 2 mld 121,7  mln EUR i w  porównaniu z 2013 r.  jest o 1,3% mniejsza.

Czarnogóra w 2014 r. wyeksportowała towary o wartości 338 mln EUR, co oznacza spadek o 10% r/r, natomiast wartość czarnogórskiego eksportu w ub. wyniosła 1 mld 783,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,6% w porównaniu z 2013 r. Wyniki te jasno pokazują, że Czarnogóra importuje pięć razy więcej towarów niż importuje.

Czarnogóra na rynki międzynarodowe wywozi najwięcej towarów określanych w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC) jako surowce;  w 2014 r. wyeksportowano metale kolorowe, żelazo i stal oraz drewno o łącznej wartości 82,8 mln EUR. W kwestii importu, Czarnogóra od lat najwięcej środków przeznacza na import żywności – w ub. na mięso, produkty zbożowe, wyroby mleczne, owoce, warzywa cukier i kawę wydano 397,7 mln EUR; z tego na mięso i wędliny 122,5 mln EUR, natomiast na zboża i wyroby zbożowe 55,6 mln EUR.

W 2014 r. największym partnerem handlowym Czarnogóry była Serbia. Do tego kraju z Czarnogóry wyeksportowano towary o łącznej wartości 80 mln EUR; nawet 40 mln przypadło na paliwa i smary, do których można zaliczyć m.in. węgiel i energię elektryczną. W kwestii importu, z Serbii wwieziono produkty żywnościowe o wartości 147 mln EUR, a  całkowita wartość towarów importowanych z Serbii wyniosła 480 mln EUR.

Oprócz Serbii największymi partnerami handlowymi Czarnogóry była  Grecja (import o wartości 144,5 mln EUR) oraz Chiny (import o wartości 132,7 mln EUR).

Wymiana handlowa z Bośnią i Hercegowiną w 2014 r. wyniosła 158 mln EUR. Czarnogóra do Bośni i Hercegowiny wyeksportowała towary o wartości 31,8 mln EUR i najwięcej zarobiła na wyeksportowanych do Bośni metalach kolorowych, żelazie i stali. Import z Bośni osiągnął wartość 126 mln EUR, w tym prawie 40 mln EUR wydano na wyroby ze skóry, drewna, żelaza, stali i metali kolorowych, a 26 mln EUR  na produkty żywnościowe z Bośni.

Z Chorwacji Czarnogóra importowała  towary o wartości 107 mln EUR, natomiast eksport do tego kraju był trzy razy mniejszy i osiągnął wartość 33 mln EUR. Jeszcze mniejsza wymiana handlowa miała miejsce z Macedonią – do tego kraju  Czarnogóra wyeksportowała towary o wartości 3,3 mln EUR, natomiast z Macedonii importowano towary o wartości 26 mln EUR, w tym na produkty żywnościowe przeznaczono 11,8 mln EUR.

Co ciekawe, Kosowo jest jedynym krajem, z którym Czarnogórze udało się osiągnąć dodatni bilans handlowy. Do Kosowa wyeksportowano z Czarnogóry w ub. towary o wartości 21,3 mln EUR, w tym najwięcej produktów żywnościowych oraz surowców jak np. drewno. Z drugiej strony Czarnogóra importowała z Kosowa towary o wartości 3,3 mln EUR.

Największa wymiana handlowa Czarnogóry miała miejsce z krajami CEFTA (Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu) oraz krajami należącymi do Unii Europejskiej.

Źródło: portalanalitika.me

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE