Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra w najnowszej rezolucji Parlamentu Europejskiego
Czarnogóra i UE

Czarnogóra w najnowszej rezolucji Parlamentu Europejskiego

Nowa rezolucja Parlamentu Europejskiego poświęcona Czarnogórze zostanie przyjęta 11. marca i do tego czasu mogą jeszcze zostać wprowadzone w niej zmiany. Jednakże kluczowe kwestie zawarte w tym porozumieniu są znane już teraz, ale oprócz spodziewanych pochwał i krytyki pojawiły się nowe oczekiwania w stosunku do Czarnogóry.

Wprawdzie Parlament Europejski rezolucję o Czarnogórze przyjmie dopiero za dwa tygodnie, ale jej tekst już we wtorek przeszedł przez komisję; wraz z kilkoma pochwałami zostaną powtórzone te same niedociągnięcia związane z kiepskim stanem praworządności, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, brakiem osądzenia winnych zbrodni wojennych oraz nieposzanowaniem wolności mediów.

Jednakże tym razem wskazano dwa nowe problemy. W rezolucji po raz pierwszy pojawiło się zagadnienie pokojowego rozwiązania problemu konfliktu granicznego z Chorwacją, bądź też rozstrzygnięcia go przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Oprócz tego w projekcie rezolucji wpisano też skierowane do władz czarnogórskich polecenie rozwiązania sporów handlowych z inwestorami zagranicznymi wraz z wyrazami głębokiego zaniepokojenia z powodu opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowania upadłościowego KAP. Ponadto Parlament Europejski apeluje do Czarnogóry o uznanie wszystkich odpowiednich decyzji kompetentnych organów krajów członkowskich UE.

Przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. Integracji Europejskiej i działacz opozycyjnego Frontu Demokratycznego (DF) Slaven Radunović twierdzi, że Parlament Europejski informuje w ten sposób Czarnogórę, iż chociaż droga do UE jest dla niej dalej otwarta, kraj ma obowiązek zmierzyć się z istniejącymi wyzwaniami i przygotować na pojawienie nowych. Parlament Europejski w nowej rezolucji wprawdzie wyraża zadowolenie z poczynionych postępów, ale wskaże na potrzebę bardziej widocznych efektów walki z korupcją, zapewnienie niezawisłości sądów, rozwiązanie problemu wymierzenia kar sprawcom zbrodni wojennych i zapewnienie gwarancji swobody mediów.

W rezolucji szczególnie podkreślono, iż sukces negocjacji musi być poparty rzeczywistymi postępami w tych dziedzinach, a nie tylko uchwalaniem kolejnych planów działań i strategii.

Członek parlamentarnej komisji ds. integracji Europejskiej oraz działacz rządzącej DPS Demokratycznej Partii Socjalistów (DPS) Predrag Sekulić twierdzi, że z związku z sugestiami dotyczącymi KAP jednak należy zaczekać na finalną wersję rezolucji, zaś w kwestii szybkiego polubownego rozwiązania konfliktu granicznego z Chorwacją lub ewentualnego rozstrzygnięcia sporu przed haskim trybunałem, podkreślił, iż kwestię tę należy rozwiązać jak najszybciej bacząc, by nie ucierpiały przy tym dobre stosunki obu krajów.

Źródło: slobodnaevropa.org

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE