Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: W sezonie trzy razy więcej zagranicznych pracowników niż krajowych
Pracownicy sezonowi

Czarnogóra: W sezonie trzy razy więcej zagranicznych pracowników niż krajowych

W Czarnogórze, w zeszłym roku, zatrudniono 23 061 obcokrajowców do prac sezonowych, podczas gdy dla pracowników krajowych znalazły się tylko 8944 miejsca pracy, pokazują oficjalne dane Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. W praktyce, oznacza to, że pracę w kraju znalazło trzy razy więcej osób spoza Czarnogóry niż jej obywateli. Rząd, zaniepokojony sytuacją na rynku pracy, w celu zmniejszenia skali tego zjawiska, przygotował ustawę o cudzoziemcach, która obowiązuje od 1 kwietnia tego roku.
Według oficjalnych danych, liczba zatrudnionych obcokrajowców w Czarnogórze w ostatnich latach stale wzrasta. Są to głównie krótkoterminowe prace sezonowe, które mogą być jednak uznane za niepożądane z punktu widzenia maksymalizacji zatrudnienia lokalnej siły roboczej.
– W 2014 roku, Agencja Zatrudnienia, w porównaniu do 2013 roku, wydała 2,5% więcej zezwoleń na pracę i zatrudnienie cudzoziemców (23 061: 22 498). Sezonowe zatrudnienie w 2014 roku jest jednak mniejsze o 1,5% niż rok wcześniej. Mimo faktu, że w 2014 roku gospodarka krajowa ożywiła się, rynek pracy, tak jak w poprzednich latach, dalej charakteryzują problemy występujące na rynkach państw regionu, wśród których najbardziej widoczny jest problem bezrobocia wśród młodych ludzi i długotrwały brak zatrudnienia.
– W celu pobudzenia zatrudnienia sezonowego rodzimych pracowników, realizowany jest projekt „Zatrudniamy naszą młodzież do prac sezonowych”, w ramach którego, kierowane jest publiczne zaproszenie do pracodawców, by przekazali dotacje na nowe zatrudnienia dla młodych w sezonie. Projekt obejmuje 1719 osób.
Plan zatrudnienia do prac sezonowych na 2014 rok przewidywał 10 000 osób z rejestru bezrobotnych – zatrudnienie znalazły 8944 osoby. To mimo wszystko dobry rezultat, jeśli weźmie się pod uwagę negatywne okoliczności, które bezpośrednio przekładają się na jakość sezonu turystycznego (powodzie w krajach ościennych, które miały miejsce tuż przed rozpoczęciem sezonu oraz złe warunki pogodowe już w trakcie jego trwania). Największa liczba zatrudnionych odnotowana została w sektorze turystyki, hotelarstwa i handlu.
Wskaźnik zatrudnienia wynosi w Czarnogórze około 50,3% i jest o 15% niższy niż w krajach Unii Europejskiej.

Źródło: portalanalitika.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE