Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: W ub. roku import pięć razy większy od eksportu
import eksport - forsal.pl

Czarnogóra: W ub. roku import pięć razy większy od eksportu

Całkowita wymiana handlowa Czarnogóry w ub. roku osiągnęła wartość 2,15 mld EUR – wynika ze wstępnych informacji udostępnionych przez Monstat; oznacza to spadek r/r o 1,8%.
Wartość wyeksportowanych towarów osiągnęła kwotę 375,5 mln EUR, co pokazuję, że wartość wywiezionych towarów była o 2,4% większa niż w 2012 r. Spadła natomiast wartość importu – zza granicy sprowadzono towary warte 1,773 mld EUR, czyli o 2,6 mniej niż w 2012 r.

Wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 21,2% i był wyższy niż rok wcześniej, kiedy to wyniósł 20,1%.

Wedle Standardowej Klasyfikacji Handlu Międzynarodowego (SITC) największy udział  w eksporcie ma sektor 3 (produkty energetyczne  - 108,1 mln EUR), a składają się na to energia elektryczna (95,5 mln EUR) oraz ropa i produkty ropopochodne (11,2 mln EUR).

Natomiast w strukturze importu największa grupę produktów stanowią produkty sektora 0 (żywność i żywe zwierzęta – 368,2 mln EUR), w tym mięso i przetwory mięsne (91,8 mln EUR) oraz zboża i produkty zbożowe (55,3 mln EUR).

Najwięcej czarnogórskich towarów wyeksportowano do Serbii (133,5 mln EUR), Chorwacji (59,5 mln EUR) oraz Słowenii (36 mln EUR).

Serbia jest także krajem z którego towary o największej wartości zaimportowano do Czarnogóry (505,9 mln EUR); za nią jest Grecja (149,8 mln EUR) oraz Chiny (142,8 mln EUR).  Wymiana handlowa Czarnogóry była największa z krajami UE oraz sygnatariuszami CEFTA.

Źródło: vijesti.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE