Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Waluta może być problemem w przystąpieniu do UE

Czarnogóra: Waluta może być problemem w przystąpieniu do UE

euro-premier.gov.pl

Pomimo tego, że Czarnogóra nie należy ani do strefy euro, ani do Unii Europejskiej, od 2002 roku jej walutą jest euro. Jest to wynikiem próby uniknięcia inflacji i oddalenia się od reżimu Miloševicia wraz z końcem lat dziewięćdziesiątych oraz przyjęcia w tym czasie marki niemieckiej za pozwoleniem Niemiec. W momencie kiedy euro 1.01.2002 r. stało się oficjalną walutą Niemiec, Czarnogóra jeszcze przed zabronieniem przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) jednostronnej „euroizacji” wprowadziła tę walutę jako walutę swojego państwa. Okazuje się że może to stanowić problem w negocjacjach prowadzonych z UE odnośnie przystąpienia tego państwa do wspólnoty.

W połowie stycznia odbyły się spotkania przedstawicieli UE i Czarnogóry, których głównym tematem była polityka gospodarcza i walutowa, a na których poruszono problem euro jako obecnej waluty tego małego państwa. Warunkiem wejścia do strefy euro jest przede wszystkim członkostwo w UE, a oprócz tego spełnienie postanowień traktatu z Maastricht, w szczególności tych, które mówią o tym, że państwo zamierzające wprowadzić tę walutę jako prawny środek płatniczy musi utrzymywać inflację na niskim poziomie, deficyt budżetowy poniżej 3%, a dług publiczny mniejszy od 60% PKB. W tym momencie utrzymanie euro jako waluty w Czarnogórze skutkuje wdrażaniem planu oszczędnościowego, którego częścią jest zamrażanie emerytur i wprowadzenie dodatkowego podatku dochodowego. Dlatego nie bez przyczyny rzecznik Europejskiego Banku Centralnego W. Krzyżanowski przytoczył jeszcze jedno ważne kryterium dotyczące państw wchodzących do strefy euro – muszą mieć stabilny kurs swojej waluty w odniesieniu na euro w określonym czasie.

To czy Czarnogóra będzie zmuszona do wprowadzenia własnej waluty i ponownego, powolnego zmierzania ku wprowadzeniu euro będzie decyzją polityków, ale minister finansów Czarnogóry R. Žugić uważa to za irracjonalny krok w polityce monetarnej. Podkreśla, że jest to raczej pozytywny aspekt, który mógłby ułatwić przystąpienie do oficjalnej strefy euro.

 

Źródło: pobjeda.me

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE