Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra wprowadzi reguły fiskalne
euro

Czarnogóra wprowadzi reguły fiskalne

Przygotowywana przez Ministerstwo Finansów ustawa o budżecie i odpowiedzialności fiskalnej będzie definiowała reguły fiskalne dotyczące równowagi, długów, przychodów i wydatków budżetowych, przekazał minister finansów Radoje Žugić na spotkaniu z przedstawicielami Banku Światowego Abebem Adugną i Sanją Madžarević-Šuster,

Ustawa ma przyczynić się do prowadzenia odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki fiskalnej, a także lepszego zarządzania finansami publicznymi. Na spotkaniu dyskutowano również o planie reorganizacji sektora publicznego na zbliżający się czteroletni okres.

- To przyspieszy osiągnięcie wyznaczonego celu: wydajnej, skutecznej, profesjonalnej i zorientowanej na usługi administracji publicznej, która ma ogromne znaczenie dla mieszkańców i gospodarki – podano w oświadczeniu.

Reorganizacja przewiduje racjonalizację zatrudnienia, zmniejszenie wydatków uznaniowych, poprawę planowania potrzeb kadrowych oraz normalizację polityki wynagrodzeń w sektorze publicznym. Jak wyjaśniono, poprzez redukcję całkowitych wydatków wypłynie to pozytywnie na parametry fiskalne w średnim terminie.

Žugić i Adugna zgodzili się kontynuować współpracę na rzecz określenia i realizacji wszystkich środków i działań, które mają na celu utrzymanie finansowej i fiskalnej stabilności.

Źródło: pobjeda.me

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE