Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra wspiera rozwój klastrów
klaster google.com

Czarnogóra wspiera rozwój klastrów

Ministerstwo Gospodarki Czarnogóry zachęca wszystkie zainteresowane jednostki, aby w terminie do 23.10. bieżącego roku zgłaszały wnioski o przyłączenie do rządowego programu wspierającego rozwój klastrów.

Program jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Czarnogóry, z preferencją dla pochodzących z północnego regionu kraju i gminy Cetinje oraz wywodzących się z terenów, na których władza samorządowa jest słabo rozwinięta. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorstwom zrzeszonym w klastrach, które w całości są własnością osób prywatnych.

Organizmy chcące wziąć udział w projekcie muszą funkcjonować na rynku od co najmniej jednego roku oraz zajmować się produkcją i przetwórstwem rolnym, obróbką drewna, a także innymi działalnościami związanymi z produkcją przemysłową.

Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw opierać się będzie na pokrywaniu kosztów zakupu sprzętu produkcyjnego, za wyjątkiem urządzeń komputerowych i środków transportu. Ministerstwo deklaruje, że będzie pokrywać do 70% kosztów nabycia sprzętu – pozostałe 30% musi zainwestować wnioskodawca.

Przypomnijmy, że główną cechą opisywanej działalności jest jednoczesna współpraca i konkurencja zrzeszonym w klastrze przedsiębiorstw. Możemy zatem przypuszczać, że wsparcie klastrów przez Rząd Czarnogóry przyczyni się do szybszego rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności w tym kraju.

Źródła: pobjeda.me, pi.gov.pl

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE