Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Wśród bezrobotnych 8 250 osób posiada dyplom uczelni wyższej
nezaposlenost - nspm.rs

Czarnogóra: Wśród bezrobotnych 8 250 osób posiada dyplom uczelni wyższej

Według najnowszego raportu Urzędu Pracy za okres od stycznia do czerwca br. liczba nowozatrudnionych pracowników uległa znacznemu zmniejszeniu, wzrosła natomiast liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Wzmocniły się także różnice w stopie bezrobocia między regionem północnym a południowym.

W ciągu tych sześciu miesięcy liczba nowozatrudnionych osób wynosiła 7 142, podczas gdy w tym samym okresie ub. roku 10 106, czyli o prawie 3 tysiące więcej. Łączna liczba bezrobotnych dnia 30 czerwca 2013 roku wynosiła 30 372, co oznacza, że była większa o 959 niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Dane wykazały również rosnące niedopasowanie systemu edukacji Czarnogóry do potrzeb gospodarki, co tym samym powiększyło liczbę bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni. Ich liczba zwiększyła się o 2 200, z 6 069 do 8 250 osób. Aktualnie, wysoko wykształceni pracownicy stanowią aż 27,16% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych uczniów szkoły średniej z trzecim, czwartym i piątym stopniem wykształcenia zawodowego w ciągu roku zmalała z 16 982 na 16 287, natomiast z pierwszym i drugim z 6 362 na 5 835. Rząd w ciągu ostatnich dwóch lata stara się zmniejszyć ten problem poprzez kampanie popularyzujące rzemiosło, zatrudnianie praktykantów, czy płacenie za staż osobom, które po raz pierwszy szukają pracy. Bezrobotnych z trzecim stopniem wykształcenia zawodowego jest 6 930, podczas gdy tych z dyplomem wyższej uczelni o 1 300 więcej. Na przestrzeni ostatniego roku o 1 884 wzrosła liczba młodych bezrobotnych do 30. roku życia, a o 790 zmalała liczba osób powyżej 40. roku życia pozostających bez zatrudnienia i poszukujących pracy.

W pierwszej połowie tego roku ogłoszono 21 469 ofert pracy, czyli o 5 tys. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Pracodawcy szukali 13 845 półwykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników, 5 850 pracowników ze średnią szkołą trzeciego, czwartego i piątego stopnia wykształcenia oraz 1 774 osób z wykształceniem pomaturalnym lub wyższym.

Najwięcej ofert dotyczyło pracy w gastronomii i hotelarstwie  (6 781), handlu  (3 853), budownictwie (2 374), administracji i usługach (1 625), transporcie i magazynowaniu (1 130), przemyśle przetwórczym (1 071). Warto zaznaczyć, że największą liczbę osób zatrudnionych odnotowuje się właśnie w tych dziedzinach.

W okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku najwięcej nowozatrudnionych osób było w Podgoricy (29,59%), następnie w miejscowości Herceg Novi (23,13%) i Budvie (9,66%).

Źródło: vijesti.me

 

 

 

 

 

 

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE