Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Wzrosły przychody z tytułu opłat celnych
euro - pgportal.me

Czarnogóra: Wzrosły przychody z tytułu opłat celnych

Służba Celna Czarnogóry (Uprava carina) w 2013 r. zrealizował zyski w wysokości 359,19 mln EUR, czyli o 4,7% więcej niż rok wcześniej.

W świetle danych Służby Celnej w okresie od 1. stycznia do 23. grudnia, wpływy z tytułu opłat celnych wyniosły  21,92 mln EUR, czyli aż o 22,9% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Akcyza pobrana z tytułu  towarów importowanych wyniosła 34,33 mln EUR (16,8% więcej), natomiast wpływy z podatku VAT osiągnęły kwotę 302,8 mln EUR (6,4% więcej).

Ogólna liczba zrealizowanych  deklaracji celnych (JCI) wyniósł 378 tys.  Wynika z nich, że całkowita wartość towarów wwiezionych w ub. do Czarnogóry wyniosła 1,74 mld EUR, natomiast eksportowanych 352,77 mln EUR. W sklepach wolnocłowych sprzedano towary o wartości 11 mln EUR, z czego artykuły za 4,08 mln objęte podatkiem akcyzowym.

W 345 przypadkach nałożono dodatkowe sankcje z powodu niezapłaconego cła – łącznie  3,49 mln EUR. Wskutek nieterminowej zapłaty cła wszczęto także 1,25 tys. postępowań polecenia zapłaty, z czego do tej pory udało się  wyegzekwować 639.

Służba Celna według słów jej przedstawicieli, w ubiegłym roku kontynuowała poprawę efektywności. Jak twierdzą, wszelkie parametry mierzące skuteczność prowadzonej działalności pokazują stabilny wzrost  efektywności, zarówno w kwestii ściągania należności podatkowych, jak i zwalczania szarej strefy.

Źródło: vijesti.me

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE