Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra z funduszy IPA do 2020 r. może dostać nawet 270,5 mln EUR
Czarnogóra i UE

Czarnogóra z funduszy IPA do 2020 r. może dostać nawet 270,5 mln EUR

Czarnogóra z funduszy Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w latach 2014-20 może liczyć nawet na 270,5 mln EUR, nie wliczając w to pieniędzy przeznaczonych  na współpracę regionalną – podają informacje rządu i Komisji Europejskiej (KE).

Jak informuje KE w strategicznym dokumencie dla Unii Międzyparlamentarnej (IPU) w ramach perspektywy finansowej 2014-20, Czarnogórze przydzielono ok. 270,5 mln EUR,  z czego najwięcej przeznaczono na reformy w procesie przygotowania Czarnogóry do członkostwa w UE (99,2 mln EUR), rozwój socjalno-ekonomiczny i regionalny (90,8 mln EUR), natomiast na promocję zatrudnienia, politykę socjalną, kształcenie, promocję równouprawnienia i rozwój zasobów ludzkich przewidziano 28,1 mln EUR. Rolnicy mają szansę otrzymać z funduszy IPA aż 54,2 mln EUR.

Ile pieniędzy zostanie uzyskanych z dostępnej puli zależy tak naprawdę od samej Czarnogóry; doświadczenie innych krajów przystępujących do EU pokazuje, że zwykle uzyskiwały one ok. 50% funduszy z przewidzianej puli.

W ramach działu „Reformy  w procesie przygotowania Czarnogóry do członkostwa w UE” na projekty z dziedziny rozwoju demokracji i zarządzania przewidziane jest ok. 46,9 mln EUR, a na rozwój praworządności i prawa podstawowe 53,3 mln EUR. W dziedzinie rozwoju socjalno-ekonomicznego najwięcej pieniędzy przeznaczono na ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym (37,5 mln EUR), transport (32,1 mln EUR), a na rozwój konkurencyjności i innowacji 21,2 mln EUR – napisano w dokumencie przyjętym przez rząd na ostatnim posiedzeniu na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich.

KE w końcu czerwca br. przyjęła Strategiczny dokument IPA 2014-20. To wydarzenie było poprzedzone dostarczaniem komentarzy i uwag do dwóch szkiców wspomnianego dokumentu przez czarnogórskie instytucje pod kierownictwem Biura Krajowego Koordynatora ds. IPA. Komisja Europejska na podstawie oceny potrzeb krajów regionu, przygotowała szkic dokumentów do programu IPA na 2014 rok. Przygotowane propozycje zostały dostarczone krajom kandydującym 8. sierpnia w celu przygotowania do nich komentarzy i uwag; potem nastąpiły międzyresortowe konsultacje wewnątrz KE. Oczekuje się, że program na 2014 zostanie przyjęty do końca roku.

Projekty IPA dla wielu odbiorców są przygotowywane przez KE, a  ostateczną decyzje o przyznaniu propozycji projektów podejmuje komitet IPA, w skład którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. Decyzji komitetu IPA towarzyszy wymiana pism, w których kraj korzystający potwierdza uczestnictwo w zatwierdzonym programie i tym samym zabezpiecza realizację projektu w ramach IPA.

Źródło: portalanalitika.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE