Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Czarnogóra: Zacieśnienie współpracy regionalnej istotnym krokiem na drodze do UE
Crna-Gora-EU-zastava - novosti.rs

Czarnogóra: Zacieśnienie współpracy regionalnej istotnym krokiem na drodze do UE

Aleksandar Andrija Pejović, ambasador oraz główny negocjator Czarnogóry z Unią Europejską przedstawił w piątek w Sarajewie dotychczasowe osiągnięcia Czarnogóry w procesie integracji z UE, kładąc przy tym szczególny nacisk na przebieg i strukturę negocjacji akcesyjnych, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskich.

Ambasador Czarnogóry przy UE uczestniczył w posiedzeniu Parlamentu Bośni i Heregowiny w całości poświęconemu problematyce negocjacji akcesyjnych (Parlament za Evropu), gdzie wygłosił prelekcję w ramach sesji: „Współpraca regionalna jako część procesu akcesyjnego – od dobrych pomysłów do konkretnych projektów regionalnych”.

W swoim wystąpieniu ambasador Pejović oznajmił, że współpraca regionalna oraz stosunki dobrosąsiedzkie są istotnym elementem procesu integracji europejskiej i w tym kontekście podkreślił znaczenie współpracy parlamentarnej państw Bałkanów Zachodnich. Wyraził zadowolenie z pomyślnie zakończonych negocjacji Chorwacji z UE i zaznaczył, iż jest to jasna informacja, że starania na drodze europejskiej są nagradzane, więc ważna jest kontynuacja przyswajania norm prawnych UE i utrzymanie ciągłości procesu integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Podczas wizyty w Sarajewie Pejović odbył także wiele spotkań bilateralnych;  spotkał się m.in. z wiceminister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Aną Trišić – Babić z którą wymienił poglądy na temat bieżących i planowanych działań w procesie integracji, a także z dyrektorem w  Dyrekcji ds. Integracji Europejskiej Nevenką Savić, która zwróciła uwagę na wkład Czarnogóry we wzmocnienie współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich.

W ramach zacieśnienia współpracy, rozmówcy rozważali możliwość podpisania protokołu o współpracy między obydwoma rządami w dziedzinie integracji europejskiej, który umożliwiłby przekazanie doświadczeń w procesie negocjacji z UE w celu dalszej poprawy rozwiązań instytucjonalnych i technicznych oraz lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego.

Źródło: pobjeda.me, portalanalitika.me

 

About Marta Buraczyńska

KOMENTARZE