Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Zadłużenie kraju w bonach skarbowych wynosi 93,5 mln EUR
euro - pgportal.me

Czarnogóra: Zadłużenie kraju w bonach skarbowych wynosi 93,5 mln EUR

bony skarbowe - seebiz.eu

Całkowite zadłużenie kraju mierzone wg wartości sprzedanych bonów skarbowych wynosi 93,5 mln EUR – podało Ministerstwo Finansów Czarnogóry. Bony skarbowe to pożyczki krótkoterminowe i Bank Centralny wykorzystuje je w celu zachowania płynności finansowej i regulacji obiegu pieniądza w gospodarce.

W związku z tym wielkość emisji bonów skarbowych, ewentualnie wysokość zadłużenia w tej formie będzie zależeć od realizacji planów związanych z przychodami i wydatkami budżetowymi w ciągu roku. W br. odbyły się trzy aukcje bonów skarbowych z terminem wykupu 182 dni i jedna bonów z terminem wykupu 91 dni.

Na pierwszej aukcji  bonów skarbowych z terminem wykupu 182 dni, która odbyła się 25 lutego sprzedano wszystkie papiery wartościowe o wartości 43,5 mln EUR i rocznej stopie rentowności 3,81%. Na drugiej aukcji, jaka miała miejsce w końcu marca, także udało się sprzedać wszystkie bony skarbowe o łącznej wartości 6 mln EUR i rocznej stopie rentowności 3,29%. Także trzecia aukcja obligacji z terminem wykupu 182 dni na początku kwietnia poszła zgodnie z planem; sprzedano wszystkie bony o wartości 0,5 mln EUR i rocznej stopie rentowności 3,4%.

Na początku marca odbyła się także pierwsza tegoroczna aukcja bonów skarbowych z terminem zapadalności 91 dni, wartych łącznie 8 mln EUR. Wszystkie oferowane bony z roczną stopą rentowności 3,23% udało się sprzedać.

W ub. Bank Centralny Czarnogóry (CBCG) zorganizował 11 aukcji bonów skarbowych z terminem zapadalności 182 dni i 2 aukcje z terminem zapadalności 91 dni.

Bony skarbowe to dyskontowane krótkoterminowe papiery wartościowe, które CBCG sprzedaje w imieniu Ministerstwa Finansów, w celu zachowania bieżącej płynności finansowej. Bony są sprzedawane jako papiery dyskontowane, po cenie niższej od nominalnej, po czym są odkupowane  w dniu emisji (terminie zapadalności) po cenie nominalnej. Różnica między ceną nominalną i ceną za którą zostały kupione stanowi zysk wypracowany na tej inwestycji.

Źródło: seebiz.eu

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE