Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra zainwestuje w lotniska 41 mln EUR do 2030 r.
Montenegro Airlines

Czarnogóra zainwestuje w lotniska 41 mln EUR do 2030 r.

Główny plan rozwoju lotnisk Czarnogóry do 2030 r. definiuje strategię rozwoju lotnisk w Podgoricy (Aerodrom Podgorica) i lotniska w Tivacie (Aerodrom Tivat) z zatwierdzonym na szczeblu rządowym programem zwiększania przepustowości i podnoszenia jakości usług, w celu dostosowania ich do prognozowanego na przyszłość zapotrzebowania.

Jeżeli chodzi o nowy budynek terminalu na lotnisku w Podgoricy, okazało się, że prognoza zawarta w głównym planie rozwoju lotnisk Czarnogóry do 2030 r., jest na ten czas zbyt optymistyczna i tym samym podejmowanie decyzji inwestycyjnych trzeba odłożyć. Każda przedwczesna aktywność w kwestii rozbudowy infrastruktury lotniskowej pociągnęłaby za sobą ogromne koszty utrzymania, a ich wykorzystanie byłoby na razie niewystarczające. Obecna infrastruktura lotniskowa wystarczy do obsługi zwiększającej się liczby pasażerów przez następne 5-6 lat – oceniono w dokumencie rządowym.

Szacunkowa wartość inwestycji zdefiniowanych w planie, w pierwszej fazie rozwoju pochłonie 39,9 mln EUR. Jednakże biorąc pod uwagę, że projekt trzeba będzie odłożyć, budowa nowego terminalu oraz płyty postojowej dla samolotów, kwota ta będzie znacznie mniejsza i wyniesie ok.11 mln EUR – napisano w dokumencie.

Zaznaczono, że trend wzrostowy ruchu na lotnisku w Tivacie przewyższa najbardziej optymistyczne prognozy i wskazuje na konieczność szybszej realizacji inwestycji. Jak wskazano w dokumencie wskaźniki ruchu lotniczego uwarunkowały decyzję o przyspieszeniu ukończenia nowego budynku terminalu na lotnisku w Tivacie. Szacunkowa wartość pierwszej fazy inwestycji to 22,6 mln EUR

Budowa nowego terminalu została przewidziana w drugiej fazie rozwoju, ale oceniono, że konieczne jest przyspieszenie realizacji projektu z powodu zwiększenia ruchu lotniczego w tym porcie lotniczym. Z tego powodu kwota przeznaczona na inwestycję zostanie zwiększona i wy niesie ok 30 mln EUR. Suma ta odnosi się na powiększenie i rekonstrukcję powierzchni manewrowych, płyty postojowej oraz terminalu wraz z infrastruktura towarzyszącą.

W planie rozwoju lotnisk Czarnogóry szczególną uwagę poświęcono   długom Montenegro Airlines wobec JP Aerodromi Crne Gore. Zaznaczono, że długi mogą w znacznej mierze wpływać na dalsze plany infrastrukturalnego rozwoju lotnisk w Podgoricy i Tivacie. Przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej intensywnie negocjują z przedstawicielami obu firm, a także przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Komisją ds. Kontroli Pomocy Państwowej (Komisja za kontrolu državne pomoći), aby w najkrótszym możliwym terminie przedstawić plan uregulowania długu, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji rynkowej zarówno przewoźnika lotniczego, jak i przedsiębiorstwa lotniskowego – zaznaczono w dokumencie rządowym.

Źródło: pobjeda.me 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE