Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Zaledwie 40% dzieci jest objętych opieką przedszkolną
przedszkole w Osijek - huncro.hr

Czarnogóra: Zaledwie 40% dzieci jest objętych opieką przedszkolną

Zaledwie 40% czarnogórskich dzieci jest objętych opieką przedszkolną, pokazuje raport przygotowany przez UNICEF. Zgodnie z założeniami zawartymi w Strategii Europa 2020, opieka przedszkolna powinna obejmować 95% dzieci.

UNICEF zwraca uwagę, iż władze powinny szybko zająć się problemem edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ponieważ jak twierdzą eksperci opieka przedszkolna może przyczynić się do wzrostu ilorazu inteligencji nawet o 15 punktów; nie bez znaczenia jest także wzrost inteligencji społecznej oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Zdaniem przedstawicieli UNICEF głównym problemem Czarnogóry jest niedostateczna liczba przedszkoli, co sprawia, że na trzydzieścioro, pięćdziesięcioro, a nawet siedemdziesięcioro dzieci przypada zaledwie 25 – 30 m2 . Dotkliwie odczuwalny jest także brak odpowiedniej liczby wychowawców przedszkolnych, co sprawia, że grupy są zbyt liczne i nauczyciel nie ma możliwości zajęcia się wszystkimi podopiecznymi.

Niestety zdaniem specjalistów samo zwiększenie liczby przedszkoli w niewielkim stopniu przyczyni się do podniesienia wskaźnika skolaryzacji dzieci przedszkolnych. Oprócz zbyt małej ilości przedszkoli i zbyt licznych grup problemem jest także nisko status socjoekonomiczny i problem bezrobocia dotykający wielu rodzin, zwłaszcza w gminach na północy kraju;  przedszkola  faworyzują bowiem dzieci pracujących rodziców i zapewniają im miejsca w pierwszej kolejności.

Zdaniem ministra edukacji Predraga Boškovicia chociaż cel wyznaczony przez Strategię Europa 2020 wydaje się bardzo ambitny a termin realizacji krótki, jego osiągnięcie jest realne, chociaż będzie wymagało podjęcia zdecydowanych działań.

Źródło: slobodnaevropa.org, unicef.org

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE