Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Zarobki kobiet mniejsze o 14% od zarobków mężczyzn
businessman with bonus - europarl.de

Czarnogóra: Zarobki kobiet mniejsze o 14% od zarobków mężczyzn

Kobiety w Czarnogórze w 2013 r. zarabiały 14% mniej niż mężczyźni, pokazują dane Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego (Monstat). Średnia płaca kobiety 31. marca 2013 r. wynosiła 667 EUR, a mężczyzny 775 EUR.

Pod pojęciem przeciętnego wynagrodzenia pracownika etatowego należy rozumieć zapłatę za wykonaną pracę oraz czas spędzony w miejscu pracy, podwyżki, zasiłki chorobowe i wszelkie inne przychody podlegające opodatkowaniu z tytułu podatku od osób fizycznych przewidziane prawem i układem zbiorowym, za wyjątkiem odpraw, zasiłków socjalnych, dodatków za pracę z daleka od rodziny oraz nagród jubileuszowych.

Co ciekawe różnica w zarobkach kobiet i mężczyzna w Czarnogórze jest mniejsza niż w krajach UE, gdzie w 2013 r. kobiety zarabiały średnio o 16,4% mniej od mężczyzn. Według danych Eurostatu najmniejsze różnice w zarobkach między płciami zaobserwowano w Słowenii (3,2%), Malcie (5,1%), Polsce (6,4%), Włoszech (7,3%) i Chorwacji (7,4%). Natomiast największe różnice były w Estonii, gdzie kobiety zarabiały aż 29,9% mniej niż mężczyźni, w Austrii (23% mniej), Czechach (22,6% mniej) i Niemczech (21,3% mniej).

W publikacji Monstat „Kobiety i mężczyźni w Czarnogórze” podano, że wśród osób pozostających bez pracy w grudniu 2013 r. kobiety stanowiły 48,8% (16,86 tys.), natomiast mężczyźni 51,2% (17,66 tys.). W porównaniu z tym samym miesiącem 2012 r., liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 13,8%, a bezrobotnych mężczyzn o 7,5%.

Z ogółu zatrudnionych 27,5% pracuje w przedsiębiorstwach będących własnością skarbu państwa lub gminy, jednak najwięcej, bo aż 54% zatrudnionych pracuje w sektorze prywatnym, z czego 46% pracowników sektora prywatnego to kobiety, a 54% mężczyźni.

Kobiety stanowią ponad 50% ludności Czarnogóry, ale jak zaznaczają organizacje kobiece w wielu dziedzinach życia publicznego jak np. gospodarce czy polityce stanowią zdecydowaną mniejszość. W Czarnogórze kobiety są właścicielkami 9,6% firm, co zarówno w porównaniu z innymi krajami regionu jak i Europą Zachodnią stanowi najniższy odsetek; znacznie rzadziej od mężczyzn pełnią tez funkcje menadżerskie. Według danych Eurostat dwie trzecie funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w Unii Europejskiej przypada mężczyznom.

Różnice między kobietami i mężczyznami na rynku pracy polegają nie tylko na różnicach w wysokości zarobków na co wskazuje 46% zatrudnionych; kobiety są także niedostatecznie reprezentowane w zarządach – w 2013 r. zaledwie jedna trzecia stanowisk kierowniczych była obsadzana przez kobiety.

Źródło: portalanalitika.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE