Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Zezwolenie na pobyt stały będzie wydawane na pięć lat
podpis - gospodarka.dziennik.pl

Czarnogóra: Zezwolenie na pobyt stały będzie wydawane na pięć lat

Pozwolenie na pobyt stały będzie udzielane cudzoziemcowi, który do czasu ubiegania się o pozwolenie, przebywał w Czarnogórze nieprzerwanie pięć lat, a podstawą wydania ma być dokument potwierdzający tymczasowe zamieszkanie. Decyzja została zatwierdzona przez rząd na ostatnim posiedzeniu, które miało miejsce pod koniec lipca.
Obcokrajowcowi może zostać wydane pozwolenie na pobyt stały jeśli posiada: ważny paszport, nie został skazany na karę pozbawienia wolności większą niż sześć miesięcy (zarówno w Czarnogórze jak i w kraju pochodzenia), posiada środki na utrzymanie, ubezpieczenie zdrowotne, ma zapewnione zakwaterowanie i nie ma innych zakłóceń względem bezpieczeństwa narodowego, porządku i zdrowia publicznego.
Uzgodniono, że obcokrajowiec musi złożyć wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MUP) w miejscu zamieszkania, tam pobierane są zdjęcia, odciski palców i cyfrowy podpis odręczny. – W drodze wyjątku, odciski palców nie są pobierane od osób młodszych niż 12 lat, informuje się w uzasadnieniu ustawy i precyzuje, iż zezwolenie na pobyt stały wydaje MUP w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku.
Proponowana ustawa przewiduje zezwolenie na pobyt stały dziecka, którego oboje rodzice w chwili jego narodzin posiadają zezwolenie na pobyt stały lub jeśli jeden z rodziców w chwili narodzin je posiada, a drugi wyraża zgodę bądź jeśli jeden z rodziców posiada w chwili narodzin przyznane prawo stałego pobytu, a drugi rodzic jest nieznany lub nie żyje.

Źródło: rtcg.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE