Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Zmiany w ustawie o cudzoziemcach
nekretnine u crnoj gori - google.rs

Czarnogóra: Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Na mocy uaktualnionej ustawy o cudzoziemcach, którą rząd Czarnogóry przyjął ostatniego dnia lipca bieżącego roku, przewiduje się możliwość wydłużenia legalnego pobytu w kraju, pod warunkiem posiadania przez danego obcokrajowca własnej nieruchomości. Osobom przebywającym w Czarnogórze i pozostającym w stosunku pracy wydane zostanie zezwolenie na pobyt i pracę, które przybierze postać karty identyfikacyjnej zawierającej niezbędne dane biometryczne.

- Ustawa rozwiąże problem wielu obcokrajowców, którzy nie mogli przebywać w Czarnogórze dłużej niż 90 dni, mimo że byli prawnymi właścicielami nieruchomości. Zmieniona ustawa nie tylko ułatwi sytuację dotychczasowym właścicielom nieruchomości w Czarnogórze, ale także zachęci obcokrajowców do inwestowania na czarnogórskim rynku nieruchomości. Według nowych zasad będą oni mogli przedłużyć swój pobyt do roku, a nawet dłużej, dopóki będą właścicielami nieruchomości – skomentował dyrektor generalny biura do spraw wewnętrznych, Abid Crnovršanin.

Analitycy widzą w nowej ustawie wiele możliwości dla czarnogórskiej gospodarki. Przede wszystkim, powinna przyczynić się do zmniejszenia poziomu nielegalnych migracji, a także zasilić rynek siłą roboczą, która do tej pory była uznawana za nielegalną. Należy także oczekiwać zwiększenia ilości zagranicznych inwestycji w Czarnogórze.

Źródła: portalanalitika.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE