Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Zmniejszono o 9 tys. liczbę zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Czarnogóra: Zmniejszono o 9 tys. liczbę zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Rząd Czarnogóry zdecydował o zmniejszeniu liczby zezwoleń na pracę dla cudzoziemców z 25,5 tys. na 16,5 tys., aby umożliwić zdobywanie rynku krajowej sile roboczej. Według ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców rząd do 31 października, zgodnie z polityką migracyjną i tendencjami na rynku pracy, musi ustalić liczbę zezwoleń na pracę dla obcokrajowców w nadchodzącym roku.

Z 9 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, których nie przyznano na kolejny rok, ok. 2 tys. zostanie rozdysponowanych wśród krajowych pracowników zgodnie z konkretnymi zapotrzebowaniem rynku pracy – ogłosił w piątek Minister Pracy i Opieki Społecznej Suad Numanović. Natomiast z 16,5 tys. pozwoleń, które mają trafić w ręce zagranicznej siły roboczej w roku 2013  ̶ 11,2 tys. przypadnie na prace sezonowe, a 800 pozwoleń na transgraniczne usługi cudzoziemców. Skonkretyzowano także podział liczby pozwoleń na konkretne prace sezonowe, zatem z 11,2 tys. ok. 4,5 tys. przypadnie turystyce i hotelarstwu, 3,5 tys. budownictwu, 1,2 tys. rolnictwu, a 2 tys. na pozostałe miejsca pracy sezonowej.

Powodem zmniejszenia liczby zezwoleń na pracę dla cudzoziemców jest obserwowany wzrost potencjału krajowej siły roboczej i chęć w pierwszej kolejności wykorzystania jej zasobów. Numanović uważa, że oferty na krajowym rynku pracy powinny zaspokajać potrzeby pracodawców, a ilość zatrudnianych niewykwalifikowanych lub na wpół wykwalifikowanych cudzoziemców powinna stopniowo spadać, ponieważ aktualnie utrzymuje się na dość wysokim poziomie.

Źródło: portalanalitika.me

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE