Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 25.02 – 03.03.2013 r.

Czarnogóra: 25.02 – 03.03.2013 r.

vijesti.me

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Deflacja w styczniu wyniosła 0,1%, natomiast roczna inflacja 4,2%

Miesięczna inflacja w styczniu 2013 r., mierzona indeksem cen konsumpcyjnych (CPI), wyniosła -0,1%, podczas gdy inflacja w ujęciu rocznym osiągnęła poziom 4,2%. Największy wzrost inflacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy został zanotowany w grupach: Użytkowanie mieszkania i nośniki energii (8,1%); Żywność i napoje bezalkoholowe (7,1%); Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (4,1%). Ujemne stopy inflacji zanotowano w grupach: Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (-3 %); Inne towary i usługi (-2,2%).

 

Wciąż bez rozstrzygnięć w sprawie KAP

Rząd, parlament i związki zawodowe wciąż nie mogą się porozumieć w sprawie przyszłości Kombinatu Aluminium w Podgoricy. Ze względu na znaczenie przedsiębiorstwa dla gospodarki kraju KAP powinien zostać uratowany. Jednak przy obecnych cenach prądu i liczbie zatrudnionych w KAP (1200 osób) opłacalność przedsiębiorstwa stoi pod znakiem zapytania. W chwili obecnej kluczowe dla dalszych losów przedsiębiorstwa jest zawarcie porozumienia z Elektroprivredą (EPCG) ws. dostaw energii elektrycznej.

 

Komisja Europejska obniżyła przewidywany wzrost gospodarczy Czarnogóry na rok 2013

Według Komisji Europejskiej oczekiwany wzrost PKB w 2013 w Czarnogórze wyniesie 2,2%. Jest to spadek o 0,2% względem prognoz z października ubiegłego roku. Inflacja powinna być umiarkowana, konsolidacja fiskalna powinna wesprzeć stabilizację, a następnie umożliwić zmniejszenie długu publicznego. Dług publiczny według KE w tym roku zostanie zwiększony do 53,4% PKB, przewiduje się jednak jego spadek na 53% w roku 2014.

 

Licencjonowane przedsiębiorstwa energetyczne naruszają zobowiązania

Problemy KAP, największego odbiorcy prądu w Czarnogórze, doprowadziły do naruszania zobowiązań przez licencjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, stwierdził Urząd Regulacji Energetyki (RAE) po wstępnej kontroli. Jest to uwarunkowane uprzednio nagromadzonymi długami wobec spółek energetycznych oraz brakiem umów zawartych między uczestnikami rynkowymi. RAE, by zabezpieczyć ciągłość dostaw energii elektrycznej dla konsumentów, rozpoczął nadzwyczajną kontrolę Elektroprivredy (EPCG), Operatora Systemu Przesyłowego (CGES) i Czarnogórskiego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (COTEE).

 

Przeciętne wynagrodzenie w styczniu 490 EUR

Przeciętne wynagrodzenie brutto w styczniu w Czarnogórze wyniosło 731 EUR, a 490 EUR netto. W ujęciu miesięcznym zanotowano spadek wartości przeciętnego wynagrodzenia o 1,4%. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 0,6%. Wraz ze spadkiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2013 w stosunku do stycznia 2012 r., rzeczywiste wynagrodzenie netto zmniejszyło się o 1,3%. (cdm.me)

 

Czarnogórskie banki na minusie

Starty czarnogórskich banków pod koniec 2012 roku wyniosły 68,78 mln EUR. Największe starty poniósł bank NLB Montenegro, który zakończył zeszły rok ze stratą 49,807 mln EUR. Druga jest Komercijalna Banka, która nieprzerwanie od 2007r. przynosi starty, ubiegły rok zakończyła wynikiem 18,98 mln EUR. Na plusie rok zakończył się dla ośmiu banków, wśród których najlepszy był Erste Bank z zyskiem 4,372 mln EUR. (dan.co.me)

 

Negocjacje z Chińczykami ws. budowy autostrady Bar-Boljare

Chińska spółka CCCC International dostarczyła na początku lutego nową ofertę dotyczącą budowy autostrady Bar-Boljare. Trwają rozmowy dotyczące najtrudniejszego i najdroższego odcinka autostrady Podgorica- Mateševo. Odcinek ten jest najbardziej kosztowną częścią inwestycji ze względu na nieprzystępność terenu, przy łącznej długości 42 km, mosty i tunele zajmują 24 km. Prace powinny rozpocząć się w drugiej połowie tego roku.

 

Znaczny odpływ BIZ z Czarnogóry

W grudniu 2012 roku miał miejsce wysoki odpływ kapitału z Czarnogóry. Łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych zwiększyła się o 70% w porównaniu do roku 2011. Saldo zagranicznych inwestycji w ubiegłym roku wyniosło 633,3 mln EUR wobec odpływu 179,6 mln EUR. Różnica między wpływami a odpływem kapitału było 16,6% większa niż w poprzednim roku rozliczeniowym. Większość inwestycji – 69,3 %,miała charakter prywatny. (vijesti.me)

 

Grupa Boka buduje pierwsze pole golfowe w Czarnogórze

Spółka Boka przejęła LPGD z Podgoricy, które zwyciężyło w przetargu na budowę terenów golfowych w Tivcie oraz podpisało umowę z Rządem i Montepranzo Bokaprodukt, na dziewięćdziesięcioletnią dzierżawę ziemi. Boka przejmując 100% akcji, przejęła na siebie obowiązek budowy pól golfowych, które zostaną sfinansowane przez Brytyjczyków. Inwestycja wzmocni Złoty Trójkąt najbardziej ekskluzywnych turystycznych atrakcji od Luštic do Porto Montenegro. (portalanalitika.me)

 

Targi efektywności energetycznej

Nieoprocentowane pożyczki na budowę kolektorów słonecznych (projekt Montesol), które umożliwia bank NLB Montenegro i Hipo Alpe Adrija, to tylko niektóre z pomysłów na oszczędzanie energii elektrycznej zaprezentowane na targach. Targi trwają od 3. do 5. marca w  Podgoricy, z okazji światowego dnia efektywności energetycznej. Dużą część wydarzenia organizatorzy przeznaczyli na edukację z zakresu energetyki. (pobjeda.me)

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE