Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: 4 – 10 marca 2013 r.

Czarnogóra: 4 – 10 marca 2013 r.

vijesti.me

Opracowała: Ida Szmacińska

 

Komisja Europejska przeciwna kontynuacji pomocy dla KAP

Wszelkie nowe inwestycje państwa w Kombinat Aluminium (KAP) Komisja Europejska uważa za bezpośrednie naruszenie postanowień Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Czarnogórą a Unią Europejską, co może negatywnie wpłynąć na dalszy proces integracji Czarnogóry z UE. KAP od lat jest niekwestionowanym liderem w korzystaniu z pomocy państwowej; w 2009 r. pomoc dla Kombinatu Aluminium wyniosła ponad 25 mln EUR, w 2010 r. 43 mln EUR, w 2011 r. jedynie subwencje na zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej pochłonęły 16 mln EUR.

 

Czarnogóra spadła o 4 miejsca w rankingu konkurencyjności turystycznej 139 krajów świata

Według tegorocznego Rankingu Konkurencyjności Turystyki i Podróży opracowanego przez ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), Czarnogóra zajęła 40. Miejsce w rankingu światowym, co daje 26. pozycję wśród krajów Europy. Czarnogóra uzyskała łącznie 4,5 pkt. (na 7 możliwych), a z krajów regionu wyprzedza ją tylko Chorwacja będąca na 35. miejscu (z 4,6 pkt.). Jedną z mocnych stron kraju jest dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, najsłabiej został oceniony ruch drogowy i rozwój zasobów ludzkich.

 

Podniesienie VAT może pomóc zwiększyć stabilność finansową Czarnogóry

Obecny poziom podatku w Czarnogórze wynosi 17%, jest to najmniej w całym regionie oraz w Europie. Czarnogórska gospodarka cechuje się wysokim ryzykiem ekonomicznym, m. in. ze względu na niski poziom wzrostu gospodarczego oraz szybki wzrost długu publicznego, który osiągnął poziom 62% PKB i został niemal podwojony od 2008 roku. Ze względu na brak waluty narodowej jedyną bezpieczną polityką jest dążenie do konsolidacji fiskalnej. Jedną z możliwości jest podwyższenie VAT, które przy poprawnym przygotowaniu procesu i prawidłowym jego przeprowadzeniu może zapobiec wzrostowi kosztów życia wśród najbardziej zagrożonych grup społecznych oraz dać dodatkowe wpływy do budżetu, które stanowiłyby stabilniejsze źródło finansowania w przyszłości.

 

Wzrósł odpływ inwestycji zagranicznych z Czarnogóry

Całkowity odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Czarnogóry wzrósł w porównaniu z rokiem 2011. o 70%. Z kolei suma inwestycji zagranicznych zrealizowanych w kraju osiągnęła wartość ponad 630 mln EUR, podczas gdy w tym samym czasie zanotowano odpływ kapitału w wysokości prawie 180 mln EUR – wynika z danych Banku Centralnego Czarnogóry (CBCG).

 

Kolejne firmowe rachunki zablokowane

Kolejnym firmom zablokowano rachunki bankowe – z nowego spisu Banku Centralnego w Czarnogórze (CBCG) wynika, że jest ich o 34 więcej niż w poprzednim zestawieniu. Najbardziej zadłużonym przedsiębiorstwem w najnowszym raporcie jest Zavala invest, który od trzy i pół roku znajduje się na liście, a jego zadłużenie wynosi obecnie 34,4 mln EUR. Z listy zniknęła zadłużona na 24 mln EUR (według spisu z lutego) Vektra Montenegro, należąca do biznesmena Dragana Brkovicia.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czarnogóry hamuje dostęp do funduszy unijnych

Proces akredytacji zdecentralizowanego zarządzania funduszami UE jest w fazie końcowej, a proces przeniesienia odpowiedzialności z Komisji Europejskiej na szczebel krajowy ma nastąpić do końca 2013 roku. Obecnie istnieje scentralizowany system zarządzania, a Czarnogóra nie spełnia kryteriów ustalonych przez UE, w związku z czym nie ma możliwości wypłaty środków z europejskich funduszy przeznaczonych na projekty, które w przeciwnym wypadku byłby dostępne.

 

Nie ma porozumienia w sprawie dostaw prądu dla KAP

EPCG i Operator Systemu Przesyłowego (CGES) nie osiągnęli w terminie przewidzianym przez RAE (Urząd Regulacji Energetyki) porozumienia w sprawie wzajemnych praw i obowiązków w kwestii zaopatrzenia w energię elektryczną Kombinatu Aluminium w Podgoricy. W związku z tym CGES poprosił RAE o wstrzymanie postępowania w sprawie tymczasowego odebrania licencji z powodu niepodpisania umowy z EPCG w zaplanowanym przez RAE terminie. W zaistniałej sytuacji oczekiwane jest posunięcie REA, która na następnym posiedzeniu rozpatrzy propozycje CGES i odniesie się do zawartych w niej propozycji.

 

Cetinski Obod ponownie na sprzedaż

Rozpisano kolejny przetarg na sprzedaż części aktywów Elektroindustrije Obod w cenie początkowej 1,4 mln EUR. Na majątek spółki przeznaczony do sprzedaży składają się pojazdy silnikowe, dzieła sztuki, maszyny, surowce oraz gotowe wyroby. Obod, niegdyś producent sprzętu AGD, znajduje się w stanie upadłości od kwietnia ubiegłego roku. Termin składania ofert mija 18 marca. (vijesti.me)

 

Nieznaczny spadek obowiązkowych rezerw

Rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych na koniec stycznia nieznacznie się zmniejszyły w porównaniu do grudnia 2012, obecnie wynoszą 185,8 mln EUR. Na kontach CBCG za granicą znajduje się 20,2% rezerw, 48,3% środków pieniężnych zdeponowanych jest na krajowych rachunkach bankowych, 31,5% ma postać bonów skarbowych. Średnie saldo depozytów ulokowanych w bankach pod koniec stycznia wynosiło 1,98 mld EUR, 14 mln EUR mniej niż na koniec grudnia. (pobjeda.me)

 

Instytucje mikrofinansowe: zyski większe o jedną czwartą

Większość instytucji mikrofinansowych działających na terenie Czarnogóry, w zeszłym roku osiągnęła łączny zysk 2,5 mln EUR, to kwota aż o jedną czwartą większa w porównaniu z 2011 rokiem. W Czarnogórze działa 6 MIF: Monte Credit, Montenegro Investments Credit, Ozmont, Klikloan, Alter Modus i Kontakt. Najlepiej radzi sobie Monte Credit (niegdyś Agroinvest), który w ubiegłym roku osiągnął zysk rzędu 1,2 mln EUR , o 60% większy aniżeli w poprzednim roku rozliczeniowym. Tylko Kontakt zanotował stratę 88 mln EUR. (pobjeda.me)

About Ida Szmacinska

KOMENTARZE