Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogórska Izba Gospodarcza oczekuje wzrostu przychodów w turystyce
Turyści w Bułgarii

Czarnogórska Izba Gospodarcza oczekuje wzrostu przychodów w turystyce

Podczas tegorocznego sezonu turystycznego, z powodu dużej liczby zrealizowanych i zarezerwowanych noclegów oraz większej liczby turystów z Europy Zachodniej, oczekuje się wzrostu przychodów w porównaniu do ubiegłego roku, uważa Czarnogórska Izba Gospodarcza (PKCG).
– Ogłoszony wzrost liczby turystów z zachodu i ciągłe utrzymywanie pozycji na kluczowych rynkach źródłowych, dają prawo by oczekiwać wzrostu przychodów w turystyce, powiedzieli z PKCG. Jednakże należy zwrócić uwagę na problemy miejskie i infrastrukturalne, a także wciąż rozwijającą się szarą strefę, co negatywnie wpływa na wyniki ogólne. – Bardzo wyraźna sezonowość to kolejna słabsza cecha czarnogórskiej turystyki.
Zgodnie z przyjętą praktyką z poprzednich lat, masowy napływ turystów rozpoczął się w połowie lipca. Mimo wspomnianych niedociągnięć, dotychczasowe wskaźniki turystyczne pokazują, że obecny sezon jest realizowany dobrze co napawa optymizmem, że jego rezultaty również będą sukcesem.
W odpowiedzi na pytanie, jak sytuacja w Grecji wpłynie na sezon turystyczny, z PKCG odpowiedziano, że nie ma wątpliwości iż wydarzenia w Tunezji i wciąż niestabilna ekonomicznie Grecja, zmusiły turystów do zmiany miejsc wypoczynku w basenie Morza Śródziemnego. – Grecja i Tunezja były stosunkowo tanim celem turystycznym, dlatego turyści szukają podobnych miejsc na spędzenie wakacji. Hiszpania, Francja czy Włochy są droższe, podczas gdy Czarnogóra i Chorwacja należą do podobnej kategorii cenowej jak Grecja i Tunezja.
Zaletą Czarnogóry w porównaniu do innych miejsc wypoczynkowych jest, jak powiedziano, różnorodność oferty na małej przestrzeni terytorialnej – w tym samym dniu można przebywać na plaży, a później w górach czy na łonie nietkniętej natury w parkach narodowych.
Oprócz tego, Czarnogóra jest krajem bezpiecznym, a Światowa Organizacja Turystki wyróżnia kraj jako pozytywny przykład miejsca, w którym następuje bardzo szybki rozwój.
Na pytanie, co należy zrobić, aby poprawić ofertę turystyczną i zwiększyć konkurencyjność Czarnogóry jako atrakcji turystycznej, a także – czy należy rozpocząć kampanię, podobnie jak w Serbii, z Czarnogórskiej Izby Gospodarczej odpowiedziano, że pomyślny rozwój turystyki, ma wpływ na inne sektory gospodarki – handel, rolnictwo, transport. Turystyka jest jednak jednym z najważniejszych. W celu polepszenia oferty i zwiększenia konkurencyjności kraju należy wyeliminować jego słabości, wśród których są: struktura noclegowa, połączenia transportowe czy bardzo silna sezonowość. – W Czarnogórze dominuje indywidualne zakwaterowanie. Rozwój nowych obiektów wysokiej klasy i większy udział hoteli w przyciąganiu turystów, powinny zwiększyć jakość oferty kraju. Z uwagi na ograniczenia terytorialne Czarnogóry, konieczne jest stworzenie warunków dla już istniejących hoteli niższej kategorii, do modernizacji i przekształcenia w obiekty wyższej klasy. Indywidualne zakwaterowania należy traktować jako dobry potencjał, który należy rejestrować i standaryzować, aby przyczynić się do zwalczania szarej strefy w turystyce.
W celu wydłużenia sezonu turystycznego, należy postawić na rozwój turystyki zdrowotnej, sportowej czy kongresowej, a to poprzez współpracę regionalną i lepszą rozpoznawalność Czarnogóry jako integralnej część regionu, powiedziano z PKCG.
Na koniec, z Czarnogórskiej Izby Gospodarczej powiedziano, że szansą dla kraju, w najbliższym czasie, jest jego pozycjonowanie jako rozpoznawalnej atrakcji turystycznej, poprzez łączenie tego sektora z gospodarką, a szczególnie ekologią.

Źródło: cdm.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE