Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogórska Izba Gospodarcza przyznaje certyfikaty i apeluje o lepsze wykorzystanie bogactw naturalnych
pkcg - privrednakomora.me

Czarnogórska Izba Gospodarcza przyznaje certyfikaty i apeluje o lepsze wykorzystanie bogactw naturalnych

Czarnogórska Izba Gospodarcza przyznała certyfikaty 13 przedsiębiorstwom i konsultantom uczestniczącym w Programie na Rzecz Czystszej Produkcji w Czarnogórze. Projekt został oparty na doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) o ustanowieniu Krajowych Centrów na Rzecz Czystszej Produkcji (NCPEs) w 50 krajach świata.

Program definiuje  specyficzne warunki wymagane do założenia Centrum na Rzecz Czystszej Produkcji w Czarnogórze. W poprzednim okresie, w trakcie dwóch etapów implementacji programu działania w ramach projektu były skoncentrowane na budowaniu zespołu ekspertów dla czystszej produkcji, rozwijania ekologicznych technologii oraz oceny aspektów czystszej produkcji w procesach produkcyjnych firm z dziedziny rolnictwa i turystyki. Projekt jest realizowany poprzez warsztaty oraz praktyczne zajęcia w trakcie analizy przeprowadzanej w firmach.  Warsztaty są  prowadzone przez państwowych ekspertów czystszej produkcji, przy wsparciu ekspertów i koordynatorów ze Słowenii.

Warsztaty były przeznaczone przede wszystkim dla przyszłych ekspertów od czystszej produkcji, ale także dla przedstawicieli firm, którzy w ten sposób uzyskali wiedzę potrzebną do samodzielnego zastosowania metodologii czystszej produkcji rozwiniętej przez UNIDO.

Dla każdej z trzynastu firm włączonych do tej fazy projektu opracowano analizę uwzględniającą wpływ czystszej produkcji na oszczędności z tytułu bardziej racjonalnego wykorzystania surowców, wody, energii, oraz ponownego wykorzystania odpadów poprzez ich recykling. Projekt koordynuje PKCG we współpracy z ONZ oraz przy wsparciu finansowym rządu Słowenii, nie jest to jednak  jedyna akcja PKCG wspierająca i propagująca zrównoważony rozwój i działania proekologiczne.

Przy okazji konferencji pod hasłem „Efektywność energetyczna i dbałość o bogactwa naturalne  – wyzwania XXI wieku”, zorganizowanej przez PKCG, Towarzystwo Ekonomistów Czarnogóry (SECG) we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta konstatowano, że bogactwa naturalne są podstawą gospodarki i należy nauczyć się z nich właściwie korzystać.

Według uczestników konferencji Czarnogóra nie wykorzystuje potencjału swoich źródeł naturalnych; kraj posiada ponad 30 rodzajów bogactw naturalnych, z których aż 4 są odnawialne.  Zdaniem ekspertów Czarnogóra ma wyjątkowo duże możliwości wykorzystania przemysłu drzewnego, rolnictwa i produkcji materiałów budowlanych. Istotnym bogactwem mogą też okazać się złoża ropy naftowej i gazu ziemnego ulokowane pod morskim dnem na wybrzeżu Czarnogóry, jednakże zdaniem eksperta PKCG Stanka Zlokovicia największym problemem pozostaje niewielkie wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Czarnogóry – kraj wykorzystuje swoje możliwości pozyskiwania energii z tego źródła zaledwie w 30%. Czarnogóra ma także rezerwy węgla szacowane na 250 mln ton oraz odnawialne źródła do produkcji energii elektrycznej jak energia wiatrowa, słoneczna, małe cieki wodne oraz biomasę. Te źródła energetyczne także należy brać pod uwagę, nawet przy zastrzeżeniu, że na razie pozyskanie z nich energii elektrycznej jest dość kosztowne.

Źródło:  pobjeda.me, pobjeda.me

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE