Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogórski parlament 8 maja ratyfikuje Umowę Podstawową z Watykanem

Czarnogórski parlament 8 maja ratyfikuje Umowę Podstawową z Watykanem

Czarnogórski parlament powinien na posiedzeniu 8 maja ratyfikować Umowę Podstawową między Czarnogórą a Stolicą Piotrową, która ureguluje status prawny Kościoła Katolickiego w tym kraju. Została ona podpisana przez przedstawicieli Czarnogóry i Watykanu 24 czerwca 2011 r., a 22 marca br. rząd przyjął projekt ustawy o jej ratyfikacji.
Umowa Podstawowa uznaje prawo Kościoła Katolickiego do tworzenia, zmiany, odwołania lub uznania kościelnych podmiotów prawnych na podstawie przepisów prawa kanonicznego. Czarnogóra gwarantuje natomiast władzom katolickim i ich osobom prawnym oraz fizycznym swobodę komunikowania się i utrzymywania związków z Watykanem, konferencjami biskupimi, poszczególnymi kościołami, instytucjami i osobami – w kraju, jak i za granicą. Ponadto, Kościół Katolicki będzie miał zapewnioną wolność działalności i wystąpień publicznych, ustnych i pisemnych oświadczeń, prowadzenia własnych mediów, zakładania stowarzyszeń społecznych i humanitarnych. Co ważne, dokument reguluje także kwestie majątku kościelnego.
Zgodnie z danymi z 2007 r., Czarnogórę zamieszkuje ok. 22 000 katolików, co stanowi 3,54% deklarowanych wyznań w tym kraju. Więcej wyznawców mają tylko prawosławie (74,28%) i islam (17,74%).

Źródło: slobodnaevropa.org

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE