Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogórskie fryzjerki i kosmetyczki nie chcą podnosić swoich kwalifikacji
@Glowimages 20061205_jh0346.

Czarnogórskie fryzjerki i kosmetyczki nie chcą podnosić swoich kwalifikacji

Stowarzyszenie Kobiet Biznesu Czarnogóry stara się aktywnie działać na czarnogórskim rynku, aktywizując wszystkie kobiety-przedsiębiorców do działania. W związku z tym, pod koniec sierpnia bieżącego roku było współorganizatorem seminariów poświęconych ciągłemu dokształcaniu i podnoszeniu kwalifikacji – Styl życia jest warunkiem piękna. Na spotkaniu prezentowano najnowsze trendy w kosmetyce z zakresu masażu, medytacji, wellness i spa. Uczestniczki otrzymały certyfikaty uprawniające do wykonywania zabiegów prezentowanych na szkoleniu.

- Naszym celem jest pokonywanie stereotypów, uprzedzeń i barier handlowych, które niestety ciągle istnieją w świadomości czarnogórskich przedsiębiorców. Specjalistyczna edukacja kobiet jest konieczna do osiągnięcia sukcesu – komentuje prezes Stowarzyszenia Kobiet Biznesu Czarnogóry, Edita Dautović.

Na etapie wdrażania projektu kobiety-przedsiębiorcy zostały poddane ankiecie, z której miałoby wynikać, w jakich obszarach najchętniej skorzystają z różnorodnych szkoleń i warsztatów. Niestety, okazało się, że czarnogórskie fryzjerki i kosmetyczki nie wykazują tak dużego zainteresowania dokształcaniem, co ich koleżanki z branży z Macedonii czy Kosowa. Na sierpniowych warsztatach stanowiły zaledwie niewielki odsetek spośród wszystkich zgromadzonych.

Źródła: pobjeda.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE