Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogórskie więzienia w ocenie raportu Rady Europy
crnogorski zatvor google.me

Czarnogórskie więzienia w ocenie raportu Rady Europy

Czarnogóra znalazła się na niechlubnej liście państw europejskich o najwyższej liczbie skazanych mieszkańców – wynika z corocznego raportu sporządzanego przez Radę Europy. Czarnogóra zajmuje trzecie miejsce z ilością blisko 184 więźniów na 100 tys. obywateli.

Mimo wysokiego odsetka więźniów, Czarnogóra znajduje się wśród 17 państw, w których odnotowano spadek ilości osób przebywających w więzieniach o ponad 5%. Z raportu wynika także, że czarnogórskie więzienia są w dalszym ciągu przepełnione. Z problemem tym kraj boryka się od 2013 roku, kiedy to przeciętnie na 100 dostępnych więziennych pryczy przypadało 104 więźniów.

Czarnogóra znajduje się również wśród państw przeznaczających najmniej funduszy na utrzymanie więźniów – 15 EUR dziennie na jednego osadzonego, czyli siedem razy mniej niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Niższe koszty utrzymania zanotowano tylko w Rosji (niewiele ponad 2 EUR dziennie na osobę), zaś najwięcej na ten cel przeznacza się w Szwecji – 318 EUR dziennie na jednego więźnia.

Raport Rady Europy uwidacznia fakt, że najczęściej popełnianym w Czarnogórze przestępstwem są kradzieże – blisko jedna trzecia wyroków wymierzana jest z tego powodu. Znacznym zagrożeniem są również przestępstwa związane z narkotykami – stanowią ponad 25% łącznej sumy wyroków sądowych. Najczęściej odsiadywaną karą w czarnogórskich więzieniach jest kara od trzech do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Na jednego strażnika przypada prawie 9 osadzonych.

Źródła: vijesti.me

About Justyna Fudala

Miłośniczka przyrody i kuchni południowosłowiańskiej, zafascynowana czarnogórską rzeźbą terenu. Ukończyła studia magisterskie na filologii serbskiej i chorwackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasje wykraczające poza Bałkany realizowała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych.
KOMENTARZE