Home / Polityka / Polityka zagraniczna / Cztery kraje UE przeciwko swobodnej migracji obywateli Bułgarii i Rumunii

Cztery kraje UE przeciwko swobodnej migracji obywateli Bułgarii i Rumunii

news.ibox.bg

Wielka Brytania, Niemcy, Austria i Holandia zażądały od Komisji Europejskiej rozpatrzenia dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu osób z krajów UE. Ministrowie spraw wewnętrznych tych krajów ostrzegają UE przed zjawiskiem „turystyki socjalnej”: wykorzystywania systemów socjalnych bogatszych krajów wspólnoty, przez napływającą do nich ludność z krajów nowoprzyjętych.

Problem ten ma zostać ujęty w formę oficjalnego dokumentu, aby można go było rozpatrzeć na spotkaniu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych krajów UE w czerwcu br.

Działanie to skierowane jest przede wszystkim przeciwko Bułgarom i Rumunom, których wraz z początkiem 2014 r przestaną obowiązywać ograniczenia na unijnych rynkach pracy.

Komisja Europejska podkreśla, że do tej pory żadne państwo członkowskie UE nie przedstawiło poważnych dowodów na istnienie problemu z nadużywającymi pomocy społecznej imigrantami. Podkreśliła też, że obecne prawodawstwo UE nie pozwala na takie praktyki, a  obywatele UE mogą korzystać z pomocy społecznej tylko w momencie osiedlenia się na stałe w danym kraju.

 

Źródło: investor.bg, duma.bg, news.ibox.bg

 

About Marta Sajdek

KOMENTARZE