Home / Bałkany / BiH / Czy BiH odzyska kontrolę nad swoją przestrzenią powietrzną?
avion - seebiz.net

Czy BiH odzyska kontrolę nad swoją przestrzenią powietrzną?

BiH nadal nie może w pełni kontrolować swojego nieba, a robią to za nią najbliżsi sąsiedzi. Kontrolę tę dzielą Chorwacja i Serbia dzięki czemu zarabiają miliony euro. W tym czasie BiH latami odkłada przejęcie na siebie tej działalności. Władze wyznaczyły kolejny termin na przejęcie nadzoru nad kontrolą przelotów na październik przyszłego roku.

Na lotnisku Mahovljani w Banja Luce znajduje się jedna z wież, z której powinien być wykonywany monitoring przelotów przez BiH. Wieża jest przystosowana do wszelkich prac, ale mimo rozpoczęcia projektu już w roku 2007, nadal nie funkcjonuje. Mimo teoretycznie zakończonego procesu wprowadzającego praktyczne zastosowanie wszystkich zmian ma nastąpić stopniowo począwszy od marca przyszłego roku.

W międzyczasie Chorwacja i Serbia dzielą między sobą 15 mln EUR rocznie, wypełniając faktyczne obowiązki BiH. Taka sama kwota jest przekazywana do Sarajewa w ramach kompensacji za korzystanie z tej przestrzeni. Oznacza to, że gdyby BiH kontrolowała radarami swoje niebo, łącznie zarobiłaby na tym 30 mln EUR. Jaki jest więc powód odrzucenia takich korzyści finansowych? Powodów jest kilka. W BiH należałoby wybrać dyrektora i dwóch zastępców Agencji Kontroli Lotów, a wokół tego toczy się walka polityczna ze względu na dostęp do ogromnych środków finansowych. Odpowiedzialność Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego przejąć wtedy powinna ww. Agencja.

Sprzęt jest już zainstalowany i sprawdzony, obiekty przystosowane, sieć komunikacyjna wewnątrz centrów kontroli działa bez zarzutów. W tym momencie należy jeszcze uzgodnić pewne kwestie z Chorwacją. Kolejna sprawa to zgoda Eurocontroli (europejska organizacja ds. bezpieczeństwa żeglugi powietrznej) po uprzedniej inspekcji. Należy również podjąć współpracę z zewnętrznymi instruktorami, którzy będą szkolić nowych kontrolerów.

Przez BiH przelatuje dziennie około 1100 samolotów. Opłata za usługę kontroli dla kompanii lotniczej wynosi około 300 EUR za lot. System kontroli finansowany będzie z tego rodzaju wpłat, a ze względu na swoje położenie, BiH nie musi obawiać się upadku tej gałęzi transportu.

 

Źródło: slobodnaevropa.org

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE