Home / Gospodarka / Przemysł / Czy unijne dotacje na rozwój rolnictwa ominą Serbię?
poljoprivreda-seebiz.eu

Czy unijne dotacje na rozwój rolnictwa ominą Serbię?

Serbia może stracić możliwość korzystania z unijnych środków przeznaczonych na rozwój rolnictwa, gdyż serbskie władze nie zdołały przygotować odpowiednich warunków, które umożliwiłyby wprowadzenie procedur wymaganych przez Brukselę.

Obecnie Serbia może starać się o dotacje unijne z funduszu IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). Środki przeznaczone na rozwój sektora rolniczego dostępne są w ramach tego funduszu dla państw, które uzyskały status kandydata (Serbii udało się to w marcu 2012). Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest wprowadzenie odpowiedniego systemu, który umożliwi efektowne rozdysponowanie pozyskanych dotacji. Serbskie władze oceniły, że w 2013 zdołają wykorzystać 10 mln EUR, jednak opóźnienia we wprowadzaniu procedur spowodowały, że kwotę tę zmniejszono do 3 mln EUR, a ostatecznie i te środki zostały przesunięte do innych sektorów. W bieżącym roku Serbii nie uda się zdobyć unijnej akredytacji niezbędnej do zdobycia środków z funduszu IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance in Rural Development), procedury przesunięto bowiem na 2014 rok, oznacza to jednak, że serbscy rolnicy nie będą mogli korzystać z unijnych środków w ramach obecnego cyklu budżetowego.  

Były minister rolnictwa Goran Živkov zauważa, że przez opieszałość władz serbskie rolnictwo traci rocznie nawet 54 mln EUR, które przy odpowiednich szacunkach i sprawnie działających programach mogłyby popłynąć z europejskiego budżetu. Przypomina on także, że Chorwacja, mająca znacznie mniejsze rolnictwo otrzymała 25,8 mln EUR rocznie. Brak tych środków z pewnością odbije się niekorzystnie na konkurencyjności serbskiego rolnictwa.

                                                                                          

Źródło: seebiz.eu, novimagazin.rs

About Justyna Romanowska

KOMENTARZE