Home / Bałkany / BiH / Czy w BiH zostanie wprowadzona Ustawa o prawach ofiar tortur?
zrtve torture - slobodnaevropa.org

Czy w BiH zostanie wprowadzona Ustawa o prawach ofiar tortur?

Ofiary tortur w BiH czekają już 18 lat na Ustawę, która ustaliłaby ich status i umożliwiła ubieganie się o odszkodowania. Czy teraz jest szansa na jej uchwalenie? Projekt Ustawy o prawach ofiar tortur BiH znalazł się już w parlamencie. Na te zmiany oczekiwało 200 000 tysięcy osób. Projekt został przesłany Ministerstwu ds. Praw Człowieka i Uchodźców pod koniec zeszłego roku, ale nie został wpisany w porządek obrad.

Byli więźniowie obozów zebrali przez lata 55 000 podpisów w ramach petycji w sprawie stworzenia takiej ustawy. Dzięki niej wszystkie ofiary mogłyby uzyskać zadośćuczynienie za krzywdy, których doznały w trakcie wojny ojczyźnianej. Jedyny ruch parlamentu to próba wszczęcia procedury stworzenia podstaw prawnych przez Beriza Belkicia i Azrę Hadžiahmetović. Ustawa była już dwa razy zatrzymywana, ale mimo to członkowie Związku Więźniów nie tracą nadziei, że w tym miesiącu lub najpóźniej w następnym rozpoczną się pracę nad jej wdrożeniem. Chcą, aby ustawa była taka sama dla wszystkich ofiar i traktowała ich równo, bez względu na to, skąd pochodzą i jakiej są narodowości.

Ofiary tortur nie mają do tej pory uregulowanego prawnego statusu. 6 związków więźniów z całej BiH uczestniczyło w ramach Sieci „Razem przeciw torturom w BiH” w przygotowywaniu projektu tekstu ustawy. Została ona przedstawiona Ministerstwu, które powinno optować za obradami nad nim w parlamencie. Niestety w tym momencie jego przedstawiciele twierdzą, że nie jest ono już za to odpowiedzialne. Jest to o tyle frustrujące dla samych nią zainteresowanych, gdyż jeszcze przed 5 miesiącami, gdy Ministerstwo poczuwało się do odpowiedzialności za los tego aktu prawnego, problemem była konieczność uzyskania jednogłośnej zgody władz entitetów i Dystryktu Brčko. Z kolei przedstawiciele ofiar uważają, że opóźnienia związane są z kwestiami finansowymi – ofiarom należą się odpowiednie odszkodowania, a to duże obciążenie.

W trakcie wojny w latach 1992-1995 tysiące ludzi doświadczyło brutalnych zbrodni, w tym tortur. Ustawa, o której mowa zapewniłaby im oficjalny status ofiar i umożliwiła otrzymanie należnych odszkodowań i zadośćuczynienia.

Według informacji Związku Więźniów BiH, Międzynarodowy Trybunał Karny ds. byłej Jugosławii wymierzył kary 800 lat więzienia za zbrodnie nad więźniami obozów, a Sąd BiH 1 650 lat. Należy jednak pamiętać, że ofiary nie mają prawa, które by je chroniło. Związek uznaje zaistniałą sytuację za odmowę uznania ich istnienia i nieposzanowanie ich podstawowych praw.

 

Źródło: slobodnaevropa.org

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE